2186
o,ra {ho}
1) the 2) this, that, these, etc.
4
John 1:1
ο
7
John 1:1
ο
11
John 1:1
τον
16
John 1:1
ο
23
John 1:2
τον
42
John 1:4
η
45
John 1:4
το
47
John 1:4
των
50
John 1:5
το
53
John 1:5
τη
57
John 1:5
η
77
John 1:7
του
87
John 1:8
το
93
John 1:8
του
96
John 1:9
το
98
John 1:9
το
106
John 1:9
τον
109
John 1:10
τω
113
John 1:10
ο
119
John 1:10
ο
125
John 1:11
τα
129
John 1:11
οι
144
John 1:12
τοις
147
John 1:12
το
167
John 1:14
ο
177
John 1:14
την
200
John 1:15
ο
213
John 1:16
του
224
John 1:17
ο
229
John 1:17
η
232
John 1:17
η
244
John 1:18
ο
247
John 1:18
τον
249
John 1:18
του
256
John 1:19
η
258
John 1:19
του
264
John 1:19
οι
288
John 1:20
ο
302
John 1:21
ο
317
John 1:22
τοις
329
John 1:23
τη
332
John 1:23
την
338
John 1:23
ο
344
John 1:24
των
359
John 1:25
ο
364
John 1:25
ο
368
John 1:26
ο
382
John 1:27
ο
394
John 1:27
τον
396
John 1:27
του
403
John 1:28
του
407
John 1:28
ο
410
John 1:29
τη
413
John 1:29
τον
421
John 1:29
ο
423
John 1:29
του
425
John 1:29
ο
427
John 1:29
την
429
John 1:29
του
456
John 1:31
τω
471
John 1:32
το
487
John 1:33
ο
500
John 1:33
το
509
John 1:33
ο
521
John 1:34
ο
523
John 1:34
του
525
John 1:35
τη
529
John 1:35
ο
533
John 1:35
των
539
John 1:36
τω
544
John 1:36
ο
546
John 1:36
του
550
John 1:37
οι
557
John 1:37
τω
561
John 1:38
ο
571
John 1:38
οι
597
John 1:39
την
606
John 1:40
ο
612
John 1:40
των
614
John 1:40
των
624
John 1:41
τον
626
John 1:41
τον
633
John 1:41
τον
642
John 1:42
τον
646
John 1:42
ο
652
John 1:42
ο
661
John 1:43
τη
666
John 1:43
την
674
John 1:43
ο
680
John 1:44
ο
685
John 1:44
της
692
John 1:45
τον
701
John 1:45
τω
704
John 1:45
οι
709
John 1:45
του
711
John 1:45
τον
726
John 1:46
ο
732
John 1:47
ο
734
John 1:47
τον
763
John 1:48
του
769
John 1:48
την
779
John 1:49
ο
781
John 1:49
του
786
John 1:49
του
800
John 1:50
της
814
John 1:51
τον
818
John 1:51
τους
820
John 1:51
του
826
John 1:51
τον
828
John 1:51
του
831
John 2:1
τη
833
John 2:1
τη
839
John 2:1
της
843
John 2:1
η
845
John 2:1
του
851
John 2:2
ο
854
John 2:2
οι
858
John 2:2
τον
864
John 2:3
η
866
John 2:3
του
876
John 2:4
ο
885
John 2:4
η
889
John 2:5
η
892
John 2:5
τοις
907
John 2:6
τον
909
John 2:6
των
920
John 2:7
ο
923
John 2:7
τας
938
John 2:8
τω
940
John 2:8
οι
946
John 2:9
ο
948
John 2:9
το
957
John 2:9
οι
961
John 2:9
οι
963
John 2:9
το
966
John 2:9
τον
968
John 2:9
ο
976
John 2:10
τον
983
John 2:10
τον
987
John 2:10
τον
995
John 2:11
των
997
John 2:11
ο
1001
John 2:11
της
1005
John 2:11
την
1012
John 2:11
οι
1022
John 2:12
η
1026
John 2:12
οι
1030
John 2:12
οι
1042
John 2:13
το
1044
John 2:13
των
1050
John 2:13
ο
1055
John 2:14
τω
1057
John 2:14
τους
1065
John 2:14
τους
1076
John 2:15
του
1078
John 2:15
τα
1082
John 2:15
τους
1085
John 2:15
των
1088
John 2:15
το
1091
John 2:15
τας
1095
John 2:16
τοις
1096
John 2:16
τας
1105
John 2:16
τον
1107
John 2:16
του
1113
John 2:17
οι
1119
John 2:17
ο
1121
John 2:17
του
1128
John 2:18
οι
1146
John 2:19
τον
1157
John 2:20
οι
1164
John 2:20
ο
1178
John 2:21
του
1180
John 2:21
του
1189
John 2:22
οι
1197
John 2:22
τη
1200
John 2:22
τω
1204
John 2:22
ο
1210
John 2:23
τοις
1213
John 2:23
τω
1216
John 2:23
τη
1221
John 2:23
το
1226
John 2:23
τα
1238
John 2:24
το
1251
John 2:25
του
1259
John 2:25
τω
1265
John 3:1
των
1271
John 3:1
των
1292
John 3:2
τα
1301
John 3:2
ο
1322
John 3:3
την
1324
John 3:3
του
1329
John 3:4
ο
1340
John 3:4
την
1342
John 3:4
της
1367
John 3:5
την
1369
John 3:5
του
1371
John 3:6
το
1374
John 3:6
της
1379
John 3:6
το
1382
John 3:6
του
1395
John 3:8
το
1401
John 3:8
την
1416
John 3:8
ο
1419
John 3:8
του
1437
John 3:10
ο
1439
John 3:10
του
1458
John 3:11
την
1464
John 3:12
τα
1475
John 3:12
τα
1482
John 3:13
τον
1486
John 3:13
ο
1488
John 3:13
του
1491
John 3:13
ο
1493
John 3:13
του
1499
John 3:14
τον
1502
John 3:14
τη
1507
John 3:14
τον
1509
John 3:14
του
1513
John 3:15
ο
1523
John 3:16
ο
1525
John 3:16
τον
1528
John 3:16
τον
1530
John 3:16
τον
1535
John 3:16
ο
1548
John 3:17
ο
1550
John 3:17
τον
1553
John 3:17
τον
1557
John 3:17
τον
1562
John 3:17
ο
1566
John 3:18
ο
1572
John 3:18
ο
1582
John 3:18
το
1584
John 3:18
του
1587
John 3:18
του
1592
John 3:19
η
1595
John 3:19
το
1599
John 3:19
τον
1603
John 3:19
οι
1606
John 3:19
το
1609
John 3:19
το
1615
John 3:19
τα
1619
John 3:20
ο
1623
John 3:20
το
1629
John 3:20
το
1634
John 3:20
τα
1637
John 3:21
ο
1640
John 3:21
την
1644
John 3:21
το
1649
John 3:21
τα
1659
John 3:22
ο
1662
John 3:22
οι
1666
John 3:22
την
1679
John 3:23
ο
1685
John 3:23
του
1701
John 3:24
την
1703
John 3:24
ο
1709
John 3:25
των
1719
John 3:26
τον
1730
John 3:26
του
1759
John 3:27
του
1771
John 3:28
ο
1779
John 3:29
ο
1781
John 3:29
την
1785
John 3:29
ο
1788
John 3:29
του
1790
John 3:29
ο
1798
John 3:29
την
1800
John 3:29
του
1804
John 3:29
η
1806
John 3:29
η
1815
John 3:31
ο
1821
John 3:31
ο
1824
John 3:31
της
1827
John 3:31
της
1832
John 3:31
της
1835
John 3:31
ο
1837
John 3:31
του
1850
John 3:32
την
1855
John 3:33
ο
1858
John 3:33
την
1862
John 3:33
ο
1869
John 3:34
ο
1871
John 3:34
τα
1873
John 3:34
του
1881
John 3:34
το
1883
John 3:35
ο
1886
John 3:35
τον
1892
John 3:35
τη
1895
John 3:36
ο
1898
John 3:36
τον
1903
John 3:36
ο
1906
John 3:36
τω
1912
John 3:36
η
1914
John 3:36
του
1922
John 4:1
ο
1926
John 4:1
οι
1943
John 4:2
οι
1947
John 4:3
την
1953
John 4:3
την
1960
John 4:4
της
1966
John 4:5
της
1971
John 4:5
του
1976
John 4:5
τω
1978
John 4:5
τω
1985
John 4:6
του
1987
John 4:6
ο
1992
John 4:6
της
1997
John 4:6
τη
2006
John 4:7
της
2012
John 4:7
ο
2017
John 4:8
οι
2023
John 4:8
την
2031
John 4:9
η
2033
John 4:9
η
2058
John 4:10
την
2060
John 4:10
του
2065
John 4:10
ο
2083
John 4:11
η
2090
John 4:11
το
2097
John 4:11
το
2099
John 4:11
το
2105
John 4:12
του
2112
John 4:12
το
2120
John 4:12
οι
2124
John 4:12
τα
2133
John 4:13
ο
2136
John 4:13
του
2146
John 4:14
του
2156
John 4:14
τον
2159
John 4:14
το
2176
John 4:15
η
2182
John 4:15
το
2195
John 4:16
τον
2202
John 4:17
η
2212
John 4:17
ο
2237
John 4:19
η
2245
John 4:20
οι
2249
John 4:20
τω
2260
John 4:20
ο
2267
John 4:21
ο
2278
John 4:21
τω
2285
John 4:21
τω
2297
John 4:22
η
2300
John 4:22
των
2310
John 4:23
οι
2314
John 4:23
τω
2322
John 4:23
ο
2326
John 4:23
τους
2330
John 4:24
ο
2333
John 4:24
τους
2344
John 4:25
η
2350
John 4:25
ο
2361
John 4:26
ο
2365
John 4:26
ο
2372
John 4:27
οι
2393
John 4:28
την
2396
John 4:28
η
2401
John 4:28
την
2405
John 4:28
τοις
2419
John 4:29
ο
2423
John 4:30
της
2430
John 4:31
τω
2434
John 4:31
οι
2439
John 4:32
ο
2453
John 4:33
οι
2464
John 4:34
ο
2471
John 4:34
το
2473
John 4:34
του
2479
John 4:34
το
2489
John 4:35
ο
2496
John 4:35
τους
2501
John 4:35
τας
2509
John 4:36
ο
2520
John 4:36
ο
2525
John 4:36
ο
2530
John 4:37
ο
2537
John 4:37
ο
2541
John 4:37
ο
2556
John 4:38
τον
2562
John 4:39
της
2569
John 4:39
των
2572
John 4:39
τον
2574
John 4:39
της
2588
John 4:40
οι
2605
John 4:41
τον
2608
John 4:42
τη
2615
John 4:42
την
2628
John 4:42
ο
2630
John 4:42
του
2634
John 4:43
τας
2640
John 4:43
την
2649
John 4:44
τη
2659
John 4:45
την
2663
John 4:45
οι
2672
John 4:45
τη
2679
John 4:45
την
2685
John 4:46
την
2687
John 4:46
της
2691
John 4:46
το
2699
John 4:46
ο
2710
John 4:47
της
2713
John 4:47
την
2725
John 4:47
τον
2732
John 4:48
ο
2748
John 4:49
ο
2754
John 4:49
το
2759
John 4:50
ο
2762
John 4:50
ο
2767
John 4:50
ο
2769
John 4:50
τω
2774
John 4:50
ο
2782
John 4:51
οι
2789
John 4:51
ο
2795
John 4:52
την
2812
John 4:52
ο
2816
John 4:53
ο
2821
John 4:53
τη
2827
John 4:53
ο
2829
John 4:53
ο
2837
John 4:53
η
2847
John 4:54
ο
2851
John 4:54
της
2854
John 4:54
την
2860
John 5:1
των
2870
John 5:2
τοις
2873
John 5:2
τη
2876
John 5:2
η
2887
John 5:3
των
2903
John 5:5
τη
2908
John 5:7
ο
2925
John 5:7
ο
2934
John 5:7
το
2939
John 5:7
την
2952
John 5:8
ο
2956
John 5:8
τον
2965
John 5:9
ο
2969
John 5:9
τον
2979
John 5:9
τη
2983
John 5:10
οι
2985
John 5:10
τω
2994
John 5:10
τον
2997
John 5:11
ο
3001
John 5:11
ο
3009
John 5:11
τον
3018
John 5:12
ο
3020
John 5:12
ο
3026
John 5:13
ο
3033
John 5:13
ο
3040
John 5:13
τω
3046
John 5:14
ο
3049
John 5:14
τω
3066
John 5:15
ο
3070
John 5:15
τοις
3075
John 5:15
ο
3083
John 5:16
οι
3085
John 5:16
τον
3092
John 5:17
ο
3097
John 5:17
ο
3111
John 5:18
οι
3118
John 5:18
το
3125
John 5:18
τον
3130
John 5:18
τω
3134
John 5:19
ο
3145
John 5:19
ο
3155
John 5:19
τον
3165
John 5:19
ο
3169
John 5:20
ο
3173
John 5:20
τον
3193
John 5:21
ο
3196
John 5:21
τους
3202
John 5:21
ο
3209
John 5:22
ο
3214
John 5:22
την
3218
John 5:22
τω
3223
John 5:23
τον
3227
John 5:23
τον
3229
John 5:23
ο
3232
John 5:23
τον
3236
John 5:23
τον
3238
John 5:23
τον
3246
John 5:24
ο
3247
John 5:24
τον
3253
John 5:24
τω
3267
John 5:24
του
3270
John 5:24
την
3283
John 5:25
οι
3286
John 5:25
της
3288
John 5:25
του
3290
John 5:25
του
3293
John 5:25
οι
3298
John 5:26
ο
3306
John 5:26
τω
3332
John 5:28
οι
3334
John 5:28
τοις
3337
John 5:28
της
3342
John 5:29
οι
3343
John 5:29
τα
3349
John 5:29
οι
3351
John 5:29
τα
3368
John 5:30
η
3370
John 5:30
η
3377
John 5:30
το
3379
John 5:30
το
3382
John 5:30
το
3384
John 5:30
του
3392
John 5:31
η
3400
John 5:32
ο
3409
John 5:32
η
3421
John 5:33
τη
3428
John 5:34
την
3439
John 5:35
ο
3441
John 5:35
ο
3452
John 5:35
τω
3458
John 5:36
την
3461
John 5:36
του
3463
John 5:36
τα
3469
John 5:36
ο
3475
John 5:36
τα
3483
John 5:36
ο
3488
John 5:37
ο
3506
John 5:38
τον
3523
John 5:39
τας
3536
John 5:39
αι
3558
John 5:42
την
3560
John 5:42
του
3569
John 5:43
τω
3571
John 5:43
του
3582
John 5:43
τω
3584
John 5:43
τω
3597
John 5:44
την
3599
John 5:44
την
3601
John 5:44
του
3613
John 5:45
τον
3616
John 5:45
ο
3638
John 5:47
τοις
3644
John 5:47
τοις
3651
John 6:1
ο
3654
John 6:1
της
3656
John 6:1
της
3658
John 6:1
της
3667
John 6:2
τα
3672
John 6:2
των
3677
John 6:3
το
3684
John 6:3
των
3690
John 6:4
το
3692
John 6:4
η
3694
John 6:4
των
3698
John 6:5
τους
3700
John 6:5
ο
3732
John 6:7
ο
3749
John 6:8
των
3753
John 6:8
ο
3775
John 6:10
ο
3778
John 6:10
τους
3786
John 6:10
τω
3790
John 6:10
οι
3792
John 6:10
τον
3798
John 6:11
τους
3800
John 6:11
ο
3805
John 6:11
τοις
3810
John 6:11
των
3818
John 6:12
τοις
3822
John 6:12
τα
3837
John 6:13
των
3840
John 6:13
των
3844
John 6:13
τοις
3846
John 6:14
οι
3858
John 6:14
ο
3860
John 6:14
ο
3863
John 6:14
τον
3880
John 6:15
το
3889
John 6:16
οι
3893
John 6:16
την
3901
John 6:17
της
3914
John 6:17
ο
3916
John 6:18
η
3932
John 6:19
τον
3936
John 6:19
της
3940
John 6:19
του
3945
John 6:20
ο
3958
John 6:21
το
3963
John 6:21
το
3966
John 6:21
της
3971
John 6:22
τη
3973
John 6:22
ο
3975
John 6:22
ο
3978
John 6:22
της
3994
John 6:22
τοις
3997
John 6:22
ο
4000
John 6:22
το
4004
John 6:22
οι
4014
John 6:23
του
4018
John 6:23
τον
4021
John 6:23
του
4026
John 6:24
ο
4034
John 6:24
οι
4040
John 6:24
τα
4047
John 6:24
τον
4053
John 6:25
της
4063
John 6:26
ο
4081
John 6:26
των
4087
John 6:27
την
4089
John 6:27
την
4092
John 6:27
την
4094
John 6:27
την
4100
John 6:27
ο
4102
John 6:27
του
4108
John 6:27
ο
4111
John 6:27
ο
4121
John 6:28
τα
4123
John 6:28
του
4126
John 6:29
ο
4133
John 6:29
το
4135
John 6:29
του
4158
John 6:31
οι
4161
John 6:31
το
4165
John 6:31
τη
4172
John 6:31
του
4180
John 6:32
ο
4190
John 6:32
τον
4193
John 6:32
του
4196
John 6:32
ο
4201
John 6:32
τον
4204
John 6:32
του
4206
John 6:32
τον
4208
John 6:33
ο
4211
John 6:33
του
4214
John 6:33
ο
4217
John 6:33
του
4222
John 6:33
τω
4232
John 6:34
τον
4237
John 6:35
ο
4241
John 6:35
ο
4243
John 6:35
της
4245
John 6:35
ο
4253
John 6:35
ο
4275
John 6:37
ο
4281
John 6:37
τον
4292
John 6:38
του
4297
John 6:38
το
4299
John 6:38
το
4302
John 6:38
το
4304
John 6:38
του
4310
John 6:39
το
4312
John 6:39
του
4328
John 6:39
τη
4334
John 6:40
το
4336
John 6:40
του
4341
John 6:40
ο
4343
John 6:40
τον
4357
John 6:40
τη
4362
John 6:41
οι
4370
John 6:41
ο
4372
John 6:41
ο
4375
John 6:41
του
4383
John 6:42
ο
4389
John 6:42
τον
4392
John 6:42
την
4399
John 6:42
του
4418
John 6:44
ο
4420
John 6:44
ο
4429
John 6:44
τη
4435
John 6:45
τοις
4443
John 6:45
ο
4446
John 6:45
του
4455
John 6:46
τον
4461
John 6:46
ο
4464
John 6:46
του
4468
John 6:46
τον
4474
John 6:47
ο
4481
John 6:48
ο
4483
John 6:48
της
4485
John 6:49
οι
4490
John 6:49
τη
4492
John 6:49
το
4498
John 6:50
ο
4500
John 6:50
ο
4502
John 6:50
του
4515
John 6:51
ο
4517
John 6:51
ο
4519
John 6:51
ο
4521
John 6:51
του
4529
John 6:51
του
4533
John 6:51
τον
4536
John 6:51
ο
4542
John 6:51
η
4547
John 6:51
της
4548
John 6:51
του
4555
John 6:52
οι
4563
John 6:52
την
4570
John 6:53
ο
4579
John 6:53
την
4581
John 6:53
του
4583
John 6:53
του
4588
John 6:53
το
4595
John 6:54
ο
4598
John 6:54
την
4603
John 6:54
το
4611
John 6:54
τη
4614
John 6:55
η
4622
John 6:55
το
4628
John 6:56
ο
4631
John 6:56
την
4636
John 6:56
το
4647
John 6:57
ο
4653
John 6:57
τον
4656
John 6:57
ο
4665
John 6:58
ο
4667
John 6:58
ο
4674
John 6:58
οι
4678
John 6:58
ο
4681
John 6:58
τον
4685
John 6:58
τον
4698
John 6:60
των
4704
John 6:60
ο
4713
John 6:61
ο
4721
John 6:61
οι
4732
John 6:62
τον
4734
John 6:62
του
4739
John 6:62
το
4741
John 6:63
το
4744
John 6:63
το
4746
John 6:63
η
4751
John 6:63
τα
4774
John 6:64
ο
4778
John 6:64
οι
4784
John 6:64
ο
4805
John 6:65
του
4811
John 6:66
των
4816
John 6:66
τα
4825
John 6:67
ο
4827
John 6:67
τοις
4854
John 6:69
ο
4856
John 6:69
του
4860
John 6:70
ο
4865
John 6:70
τους
4876
John 6:71
τον
4887
John 6:71
των
4893
John 7:1
ο
4896
John 7:1
τη
4902
John 7:1
τη
4908
John 7:1
οι
4914
John 7:2
η
4916
John 7:2
των
4918
John 7:2
η
4924
John 7:3
οι
4932
John 7:3
την
4936
John 7:3
οι
4941
John 7:3
τα
4962
John 7:4
τω
4966
John 7:5
οι
4975
John 7:6
ο
4977
John 7:6
ο
4979
John 7:6
ο
4983
John 7:6
ο
4986
John 7:6
ο
4993
John 7:7
ο
5006
John 7:7
τα
5014
John 7:8
την
5020
John 7:8
την
5024
John 7:8
ο
5035
John 7:9
τη
5040
John 7:10
οι
5044
John 7:10
την
5056
John 7:11
οι
5062
John 7:11
τη
5076
John 7:12
τοις
5078
John 7:12
οι
5090
John 7:12
τον
5099
John 7:13
τον
5101
John 7:13
των
5105
John 7:14
της
5111
John 7:14
το
5117
John 7:15
οι
5129
John 7:16
ο
5133
John 7:16
η
5140
John 7:16
του
5146
John 7:17
το
5152
John 7:17
της
5156
John 7:17
του
5164
John 7:18
ο
5168
John 7:18
την
5170
John 7:18
την
5173
John 7:18
ο
5176
John 7:18
την
5178
John 7:18
του
5194
John 7:19
τον
5201
John 7:19
τον
5208
John 7:20
ο
5232
John 7:22
την
5237
John 7:22
του
5242
John 7:22
των
5258
John 7:23
ο
5275
John 7:24
την
5283
John 7:25
των
5302
John 7:26
οι
5307
John 7:26
ο
5314
John 7:27
ο
5326
John 7:28
τω
5329
John 7:28
ο
5347
John 7:28
ο
5373
John 7:30
την
5378
John 7:30
η
5382
John 7:31
του
5391
John 7:31
ο
5403
John 7:32
οι
5405
John 7:32
του
5413
John 7:32
οι
5416
John 7:32
οι
5424
John 7:33
ο
5435
John 7:33
τον
5454
John 7:35
οι
5469
John 7:35
την
5471
John 7:35
των
5477
John 7:35
τους
5481
John 7:36
ο
5502
John 7:37
τη
5505
John 7:37
τη
5507
John 7:37
της
5510
John 7:37
ο
5523
John 7:38
ο
5529
John 7:38
η
5533
John 7:38
της
5543
John 7:39
του
5548
John 7:39
οι
5561
John 7:40
του
5565
John 7:40
των
5572
John 7:40
ο
5578
John 7:41
ο
5580
John 7:41
οι
5586
John 7:41
της
5588
John 7:41
ο
5592
John 7:42
η
5597
John 7:42
του
5603
John 7:42
της
5609
John 7:42
ο
5615
John 7:43
τω
5631
John 7:44
τας
5635
John 7:45
οι
5638
John 7:45
τους
5652
John 7:46
οι
5661
John 7:47
οι
5670
John 7:48
των
5677
John 7:48
των
5680
John 7:49
ο
5683
John 7:49
ο
5686
John 7:49
τον
5694
John 7:50
ο
5698
John 7:50
το
5705
John 7:51
ο
5709
John 7:51
τον
5729
John 7:52
της
5737
John 7:52
της
5746
John 7:53
τον
5753
John 8:1
το
5755
John 8:1
των
5762
John 8:2
το
5766
John 8:2
ο
5777
John 8:3
οι
5780
John 8:3
οι
5795
John 8:4
η
5803
John 8:5
τω
5808
John 8:5
τας
5824
John 8:6
ο
5829
John 8:6
τω
5833
John 8:6
την
5844
John 8:7
ο
5857
John 8:8
την
5859
John 8:9
οι
5868
John 8:9
των
5874
John 8:9
η
5881
John 8:10
ο
5891
John 8:11
η
5898
John 8:11
ο
5907
John 8:11
του
5915
John 8:12
ο
5920
John 8:12
το
5922
John 8:12
του
5924
John 8:12
ο
5931
John 8:12
τη
5935
John 8:12
το
5937
John 8:12
της
5942
John 8:13
οι
5948
John 8:13
η
5966
John 8:14
η
5987
John 8:15
την
5999
John 8:16
η
6001
John 8:16
η
6012
John 8:16
ο
6018
John 8:17
τω
6021
John 8:17
τω
6027
John 8:17
η
6033
John 8:18
ο
6041
John 8:18
ο
6050
John 8:19
ο
6059
John 8:19
τον
6066
John 8:19
τον
6072
John 8:20
τα
6076
John 8:20
τω
6080
John 8:20
τω
6089
John 8:20
η
6103
John 8:21
τη
6116
John 8:22
οι
6135
John 8:23
των
6140
John 8:23
των
6146
John 8:23
του
6153
John 8:23
του
6162
John 8:24
ταις
6174
John 8:24
ταις
6185
John 8:25
ο
6187
John 8:25
την
6202
John 8:26
ο
6215
John 8:26
τον
6220
John 8:27
τον
6227
John 8:28
ο
6231
John 8:28
τον
6233
John 8:28
του
6249
John 8:28
ο
6254
John 8:29
ο
6266
John 8:29
τα
6280
John 8:31
ο
6283
John 8:31
τους
6291
John 8:31
τω
6293
John 8:31
τω
6301
John 8:32
την
6304
John 8:32
η
6326
John 8:34
ο
6334
John 8:34
ο
6336
John 8:34
την
6340
John 8:34
της
6342
John 8:35
ο
6348
John 8:35
τη
6351
John 8:35
τον
6353
John 8:35
ο
6357
John 8:35
τον
6361
John 8:36
ο
6378
John 8:37
ο
6380
John 8:37
ο
6390
John 8:38
τω
6399
John 8:38
του
6406
John 8:39
ο
6413
John 8:39
ο
6417
John 8:39
του
6420
John 8:39
τα
6422
John 8:39
του
6432
John 8:40
την
6439
John 8:40
του
6447
John 8:41
τα
6449
John 8:41
του
6463
John 8:41
τον
6467
John 8:42
ο
6470
John 8:42
ο
6481
John 8:42
του
6497
John 8:43
την
6499
John 8:43
την
6507
John 8:43
τον
6509
John 8:43
τον
6513
John 8:44
του
6515
John 8:44
του
6519
John 8:44
τας
6521
John 8:44
του
6533
John 8:44
τη
6545
John 8:44
το
6548
John 8:44
των
6555
John 8:44
ο
6561
John 8:45
την
6583
John 8:47
ο
6586
John 8:47
του
6588
John 8:47
τα
6590
John 8:47
του
6600
John 8:47
του
6605
John 8:48
οι
6629
John 8:49
τον
6640
John 8:50
την
6644
John 8:50
ο
6654
John 8:51
τον
6663
John 8:51
τον
6668
John 8:52
οι
6678
John 8:52
οι
6685
John 8:52
τον
6694
John 8:52
τον
6700
John 8:53
του
6707
John 8:53
οι
6719
John 8:54
η
6725
John 8:54
ο
6728
John 8:54
ο
6760
John 8:55
τον
6765
John 8:56
ο
6771
John 8:56
την
6773
John 8:56
την
6781
John 8:57
οι
6817
John 8:59
του
6829
John 9:2
οι
6838
John 9:2
οι
6850
John 9:3
οι
6856
John 9:3
τα
6858
John 9:3
του
6865
John 9:4
τα
6867
John 9:4
του
6881
John 9:5
τω
6886
John 9:5
του
6896
John 9:6
του
6901
John 9:6
τον
6904
John 9:6
τους
6912
John 9:7
την
6914
John 9:7
του
6926
John 9:8
οι
6930
John 9:8
οι
6933
John 9:8
το
6942
John 9:8
ο
6970
John 9:10
οι
6974
John 9:11
ο
6976
John 9:11
ο
6984
John 9:11
τους
6992
John 9:11
τον
7013
John 9:13
τους
7015
John 9:13
τον
7024
John 9:14
τον
7027
John 9:14
ο
7032
John 9:14
τους
7039
John 9:15
οι
7043
John 9:15
ο
7051
John 9:15
τους
7060
John 9:16
των
7068
John 9:16
ο
7071
John 9:16
το
7092
John 9:17
τω
7103
John 9:17
τους
7105
John 9:17
ο
7114
John 9:18
οι
7126
John 9:18
τους
7129
John 9:18
του
7137
John 9:19
ο
7152
John 9:20
οι
7161
John 9:20
ο
7178
John 9:21
τους
7193
John 9:22
οι
7198
John 9:22
τους
7203
John 9:22
οι
7215
John 9:23
οι
7226
John 9:24
τον
7238
John 9:24
τω
7244
John 9:24
ο
7272
John 9:26
τους
7304
John 9:28
του
7313
John 9:29
ο
7322
John 9:30
ο
7330
John 9:30
το
7342
John 9:30
τους
7347
John 9:31
ο
7357
John 9:31
το
7364
John 9:32
του
7414
John 9:35
τον
7416
John 9:35
του
7432
John 9:37
ο
7438
John 9:37
ο
7444
John 9:38
ο
7454
John 9:39
ο
7460
John 9:39
τον
7465
John 9:39
οι
7470
John 9:39
οι
7476
John 9:40
των
7479
John 9:40
οι
7493
John 9:41
ο
7507
John 9:41
η
7515
John 10:1
ο
7519
John 10:1
της
7522
John 10:1
την
7524
John 10:1
των
7534
John 10:2
ο
7538
John 10:2
της
7542
John 10:2
των
7545
John 10:3
ο
7549
John 10:3
τα
7551
John 10:3
της
7556
John 10:3
τα
7566
John 10:4
τα
7574
John 10:4
τα
7580
John 10:4
την
7595
John 10:5
των
7597
John 10:5
την
7600
John 10:6
την
7604
John 10:6
ο
7618
John 10:7
ο
7627
John 10:7
η
7629
John 10:7
των
7644
John 10:8
τα
7648
John 10:9
η
7663
John 10:10
ο
7685
John 10:11
ο
7687
John 10:11
ο
7689
John 10:11
ο
7691
John 10:11
ο
7693
John 10:11
την
7698
John 10:11
των
7700
John 10:12
ο
7709
John 10:12
τα
7713
John 10:12
τον
7718
John 10:12
τα
7723
John 10:12
ο
7737
John 10:13
των
7741
John 10:14
ο
7743
John 10:14
ο
7747
John 10:14
τα
7752
John 10:14
τα
7757
John 10:15
ο
7761
John 10:15
τον
7764
John 10:15
την
7769
John 10:15
των
7779
John 10:16
της
7787
John 10:16
της
7800
John 10:17
ο
7806
John 10:17
την
7835
John 10:18
την
7839
John 10:18
του
7846
John 10:19
τοις
7849
John 10:19
τους
7867
John 10:21
τα
7880
John 10:22
τα
7883
John 10:22
τοις
7889
John 10:23
ο
7892
John 10:23
τω
7895
John 10:23
τη
7897
John 10:23
του
7902
John 10:24
οι
7909
John 10:24
την
7916
John 10:24
ο
7923
John 10:25
ο
7930
John 10:25
τα
7936
John 10:25
τω
7938
John 10:25
του
7953
John 10:26
των
7955
John 10:26
των
7957
John 10:27
τα
7959
John 10:27
τα
7961
John 10:27
της
7981
John 10:28
τον
7989
John 10:28
της
7992
John 10:29
ο
8006
John 10:29
της
8008
John 10:29
του
8012
John 10:30
ο
8019
John 10:31
οι
8026
John 10:32
ο
8034
John 10:32
του
8044
John 10:33
οι
8065
John 10:34
ο
8071
John 10:34
τω
8085
John 10:35
ο
8087
John 10:35
του
8094
John 10:35
η
8097
John 10:36
ο
8103
John 10:36
τον
8112
John 10:36
του
8118
John 10:37
τα
8120
John 10:37
του
8133
John 10:38
τοις
8143
John 10:38
ο
8147
John 10:38
τω
8157
John 10:39
της
8164
John 10:40
του
8167
John 10:40
τον
8172
John 10:40
το
8214
John 11:1
της
8219
John 11:1
της
8225
John 11:2
η
8227
John 11:2
τον
8232
John 11:2
τους
8235
John 11:2
ταις
8239
John 11:2
ο
8245
John 11:3
αι
8257
John 11:4
ο
8261
John 11:4
η
8269
John 11:4
της
8271
John 11:4
του
8275
John 11:4
ο
8277
John 11:4
του
8283
John 11:5
ο
8285
John 11:5
την
8288
John 11:5
την
8292
John 11:5
τον
8312
John 11:7
τοις
8316
John 11:7
την
8321
John 11:8
οι
8328
John 11:8
οι
8340
John 11:9
της
8346
John 11:9
τη
8351
John 11:9
το
8353
John 11:9
του
8362
John 11:10
τη
8366
John 11:10
το
8380
John 11:11
ο
8391
John 11:12
οι
8400
John 11:13
ο
8403
John 11:13
του
8411
John 11:13
της
8413
John 11:13
του
8420
John 11:14
ο
8442
John 11:16
ο
8445
John 11:16
τοις
8456
John 11:17
ο
8465
John 11:17
τω
8469
John 11:18
η
8472
John 11:18
των
8481
John 11:19
των
8485
John 11:19
την
8493
John 11:19
του
8495
John 11:20
η
8508
John 11:20
τω
8513
John 11:21
η
8516
John 11:21
τον
8525
John 11:21
ο
8536
John 11:22
τον
8540
John 11:22
ο
8544
John 11:23
ο
8547
John 11:23
ο
8552
John 11:24
η
8558
John 11:24
τη
8561
John 11:24
τη
8566
John 11:25
ο
8570
John 11:25
η
8573
John 11:25
η
8575
John 11:25
ο
8584
John 11:26
ο
8594
John 11:26
τον
8607
John 11:27
ο
8609
John 11:27
ο
8611
John 11:27
του
8613
John 11:27
ο
8615
John 11:27
τον
8625
John 11:28
την
8630
John 11:28
ο
8649
John 11:30
ο
8652
John 11:30
την
8658
John 11:30
τω
8663
John 11:30
η
8665
John 11:31
οι
8668
John 11:31
οι
8673
John 11:31
τη
8679
John 11:31
την
8692
John 11:31
το
8697
John 11:32
η
8710
John 11:32
τους
8722
John 11:32
ο
8731
John 11:33
τους
8737
John 11:33
τω
8754
John 11:35
ο
8758
John 11:36
οι
8772
John 11:37
ο
8774
John 11:37
τους
8776
John 11:37
του
8792
John 11:38
το
8803
John 11:39
ο
8806
John 11:39
τον
8810
John 11:39
η
8812
John 11:39
του
8823
John 11:40
ο
8832
John 11:40
την
8834
John 11:40
του
8838
John 11:41
τον
8840
John 11:41
ο
8844
John 11:41
τους
8864
John 11:42
τον
8866
John 11:42
τον
8885
John 11:44
ο
8888
John 11:44
τους
8891
John 11:44
τας
8895
John 11:44
η
8902
John 11:44
ο
8913
John 11:45
των
8915
John 11:45
οι
8918
John 11:45
την
8933
John 11:46
τους
8943
John 11:47
οι
8946
John 11:47
οι
8955
John 11:47
ο
8970
John 11:48
οι
8976
John 11:48
τον
8979
John 11:48
το
8989
John 11:49
του
9008
John 11:50
του
9013
John 11:50
το
9025
John 11:51
του
9034
John 11:51
του
9039
John 11:52
του
9045
John 11:52
τα
9047
John 11:52
του
9049
John 11:52
τα
9057
John 11:53
της
9063
John 11:54
ο
9070
John 11:54
τοις
9076
John 11:54
την
9079
John 11:54
της
9088
John 11:54
των
9093
John 11:55
το
9095
John 11:55
των
9103
John 11:55
της
9106
John 11:55
του
9113
John 11:56
τον
9120
John 11:56
τω
9131
John 11:56
την
9135
John 11:57
οι
9138
John 11:57
οι
9151
John 12:1
ο
9157
John 12:1
του
9176
John 12:2
η
9179
John 12:2
ο
9185
John 12:2
των
9189
John 12:3
η
9199
John 12:3
τους
9201
John 12:3
του
9205
John 12:3
ταις
9208
John 12:3
τους
9211
John 12:3
η
9216
John 12:3
της
9218
John 12:3
του
9223
John 12:4
ο
9227
John 12:4
των
9230
John 12:4
ο
9237
John 12:5
το
9252
John 12:6
των
9261
John 12:6
το
9264
John 12:6
τα
9269
John 12:7
ο
9275
John 12:7
την
9277
John 12:7
του
9282
John 12:8
τους
9296
John 12:9
ο
9300
John 12:9
των
9309
John 12:9
τον
9315
John 12:9
τον
9324
John 12:10
οι
9328
John 12:10
τον
9336
John 12:11
των
9341
John 12:11
τον
9343
John 12:12
τη
9345
John 12:12
ο
9348
John 12:12
ο
9351
John 12:12
την
9356
John 12:12
ο
9361
John 12:13
τα
9363
John 12:13
των
9374
John 12:13
ο
9380
John 12:13
ο
9382
John 12:13
του
9386
John 12:14
ο
9400
John 12:15
ο
9412
John 12:16
οι
9414
John 12:16
το
9434
John 12:17
ο
9436
John 12:17
ο
9441
John 12:17
τον
9445
John 12:17
του
9457
John 12:18
ο
9464
John 12:18
το
9466
John 12:19
οι
9478
John 12:19
ο
9488
John 12:20
των
9493
John 12:20
τη
9499
John 12:21
τω
9502
John 12:21
της
9510
John 12:21
τον
9514
John 12:22
ο
9518
John 12:22
τω
9526
John 12:22
τω
9528
John 12:23
ο
9535
John 12:23
η
9539
John 12:23
ο
9541
John 12:23
του
9549
John 12:24
ο
9551
John 12:24
του
9555
John 12:24
την
9567
John 12:25
ο
9569
John 12:25
την
9575
John 12:25
ο
9577
John 12:25
την
9581
John 12:25
τω
9601
John 12:26
ο
9603
John 12:26
ο
9612
John 12:26
ο
9615
John 12:27
η
9626
John 12:27
της
9634
John 12:27
την
9640
John 12:28
το
9646
John 12:28
του
9653
John 12:29
ο
9656
John 12:29
ο
9675
John 12:30
η
9685
John 12:31
του
9689
John 12:31
ο
9691
John 12:31
του
9700
John 12:32
της
9717
John 12:34
ο
9722
John 12:34
του
9725
John 12:34
ο
9729
John 12:34
τον
9738
John 12:34
τον
9740
John 12:34
του
9745
John 12:34
ο
9747
John 12:34
του
9752
John 12:35
ο
9757
John 12:35
το
9764
John 12:35
το
9773
John 12:35
ο
9776
John 12:35
τη
9783
John 12:36
το
9788
John 12:36
το
9814
John 12:38
ο
9817
John 12:38
του
9825
John 12:38
τη
9829
John 12:38
ο
9845
John 12:40
τους
9850
John 12:40
την
9855
John 12:40
τοις
9859
John 12:40
τη
9871
John 12:41
την
9882
John 12:42
των
9890
John 12:42
τους
9900
John 12:43
την
9902
John 12:43
των
9906
John 12:43
την
9908
John 12:43
του
9915
John 12:44
ο
9925
John 12:44
τον
9929
John 12:45
ο
9933
John 12:45
τον
9939
John 12:46
τον
9944
John 12:46
ο
9949
John 12:46
τη
9958
John 12:47
των
9972
John 12:47
τον
9977
John 12:47
τον
9979
John 12:48
ο
9985
John 12:48
τα
9989
John 12:48
τον
9992
John 12:48
ο
10000
John 12:48
τη
10010
John 12:49
ο
10026
John 12:50
η
10039
John 12:50
ο
10045
John 13:1
της
10047
John 13:1
του
10050
John 13:1
ο
10055
John 13:1
η
10060
John 13:1
του
10064
John 13:1
τον
10067
John 13:1
τους
10069
John 13:1
τους
10071
John 13:1
τω
10080
John 13:2
του
10085
John 13:2
την
10098
John 13:3
ο
10101
John 13:3
τας
10110
John 13:3
τον
10115
John 13:4
του
10119
John 13:4
τα
10130
John 13:5
τον
10135
John 13:5
τους
10137
John 13:5
των
10141
John 13:5
τω
10157
John 13:6
τους
10182
John 13:8
τους
10185
John 13:8
τον
10205
John 13:9
τους
10211
John 13:9
τας
10214
John 13:9
την
10218
John 13:10
ο
10220
John 13:10
ο
10227
John 13:10
τους
10243
John 13:11
τον
10257
John 13:12
τους
10262
John 13:12
τα
10277
John 13:13
ο
10280
John 13:13
ο
10292
John 13:14
τους
10294
John 13:14
ο
10297
John 13:14
ο
10304
John 13:14
τους
10326
John 13:16
του
10332
John 13:16
του
10354
John 13:18
η
10357
John 13:18
ο
10360
John 13:18
τον
10365
John 13:18
την
10373
John 13:19
του
10386
John 13:20
ο
10393
John 13:20
ο
10398
John 13:20
τον
10403
John 13:21
ο
10406
John 13:21
τω
10425
John 13:22
οι
10435
John 13:23
των
10439
John 13:23
τω
10441
John 13:23
του
10445
John 13:23
ο
10464
John 13:25
το
10466
John 13:25
του
10474
John 13:26
ο
10481
John 13:26
το
10488
John 13:26
το
10498
John 13:27
το
10504
John 13:27
ο
10509
John 13:27
ο
10519
John 13:28
των
10529
John 13:29
το
10536
John 13:29
ο
10543
John 13:29
την
10546
John 13:29
τοις
10553
John 13:30
το
10568
John 13:31
ο
10570
John 13:31
του
10573
John 13:31
ο
10579
John 13:32
ο
10585
John 13:32
ο
10606
John 13:33
τοις
10670
John 13:37
ο
10680
John 13:37
την
10688
John 13:38
την
10710
John 14:1
η
10714
John 14:1
τον
10721
John 14:2
τη
10723
John 14:2
του
10766
John 14:4
την
10778
John 14:5
την
10783
John 14:6
ο
10787
John 14:6
η
10790
John 14:6
η
10793
John 14:6
η
10798
John 14:6
τον
10808
John 14:7
τον
10826
John 14:8
τον
10833
John 14:9
ο
10845
John 14:9
ο
10849
John 14:9
τον
10856
John 14:9
τον
10863
John 14:10
τω
10866
John 14:10
ο
10871
John 14:10
τα
10881
John 14:10
ο
10888
John 14:10
τα
10896
John 14:11
τω
10899
John 14:11
ο
10907
John 14:11
τα
10915
John 14:12
ο
10919
John 14:12
τα
10933
John 14:12
τον
10942
John 14:13
τω
10949
John 14:13
ο
10952
John 14:13
τω
10959
John 14:14
τω
10967
John 14:15
τας
10969
John 14:15
τας
10974
John 14:16
τον
10985
John 14:16
τον
10988
John 14:17
το
10990
John 14:17
της
10993
John 14:17
ο
11025
John 14:19
ο
11042
John 14:20
τη
11049
John 14:20
τω
11059
John 14:21
ο
11061
John 14:21
τας
11069
John 14:21
ο
11072
John 14:21
ο
11078
John 14:21
του
11092
John 14:22
ο
11105
John 14:22
τω
11116
John 14:23
τον
11121
John 14:23
ο
11135
John 14:24
ο
11139
John 14:24
τους
11145
John 14:24
ο
11153
John 14:24
του
11163
John 14:26
ο
11166
John 14:26
το
11168
John 14:26
το
11172
John 14:26
ο
11175
John 14:26
τω
11194
John 14:27
την
11200
John 14:27
ο
11209
John 14:27
η
11231
John 14:28
τον
11234
John 14:28
ο
11256
John 14:30
ο
11257
John 14:30
του
11269
John 14:31
ο
11273
John 14:31
τον
11279
John 14:31
ο
11288
John 15:1
η
11290
John 15:1
η
11293
John 15:1
ο
11296
John 15:1
ο
11310
John 15:2
το
11324
John 15:3
τον
11336
John 15:4
το
11348
John 15:4
τη
11360
John 15:5
η
11363
John 15:5
τα
11365
John 15:5
ο
11392
John 15:6
το
11401
John 15:6
το
11411
John 15:7
τα
11427
John 15:8
ο
11441
John 15:9
ο
11448
John 15:9
τη
11450
John 15:9
τη
11453
John 15:10
τας
11459
John 15:10
τη
11464
John 15:10
τας
11466
John 15:10
του
11474
John 15:10
τη
11480
John 15:11
η
11482
John 15:11
η
11488
John 15:11
η
11494
John 15:12
η
11496
John 15:12
η
11511
John 15:13
την
11516
John 15:13
των
11534
John 15:15
ο
11541
John 15:15
ο
11552
John 15:15
του
11575
John 15:16
ο
11584
John 15:16
τον
11587
John 15:16
τω
11599
John 15:18
ο
11611
John 15:19
του
11614
John 15:19
ο
11617
John 15:19
το
11623
John 15:19
του
11632
John 15:19
του
11638
John 15:19
ο
11641
John 15:20
του
11651
John 15:20
του
11661
John 15:20
τον
11666
John 15:20
τον
11676
John 15:21
το
11682
John 15:21
τον
11700
John 15:22
της
11703
John 15:23
ο
11707
John 15:23
τον
11712
John 15:24
τα
11734
John 15:24
τον
11740
John 15:25
ο
11742
John 15:25
ο
11744
John 15:25
τω
11754
John 15:26
ο
11761
John 15:26
του
11763
John 15:26
το
11765
John 15:26
της
11769
John 15:26
του
11800
John 16:2
ο
11806
John 16:2
τω
11814
John 16:3
τον
11825
John 16:4
η
11849
John 16:5
τον
11865
John 16:6
η
11869
John 16:6
την
11873
John 16:7
την
11886
John 16:7
ο
11903
John 16:8
τον
11926
John 16:10
τον
11937
John 16:11
ο
11939
John 16:11
του
11957
John 16:13
το
11959
John 16:13
της
11964
John 16:13
τη
11977
John 16:13
τα
11986
John 16:14
του
11995
John 16:15
ο
12004
John 16:15
του
12024
John 16:17
των
12050
John 16:17
τον
12059
John 16:18
το
12066
John 16:19
ο
12102
John 16:20
ο
12109
John 16:20
η
12115
John 16:21
η
12123
John 16:21
η
12129
John 16:21
το
12133
John 16:21
της
12136
John 16:21
την
12142
John 16:21
τον
12158
John 16:22
η
12161
John 16:22
την
12171
John 16:23
τη
12184
John 16:23
τον
12187
John 16:23
τω
12198
John 16:24
τω
12205
John 16:24
η
12226
John 16:25
του
12232
John 16:26
τη
12235
John 16:26
τω
12246
John 16:26
τον
12252
John 16:27
ο
12265
John 16:27
του
12270
John 16:28
του
12275
John 16:28
τον
12279
John 16:28
τον
12284
John 16:28
τον
12287
John 16:29
οι
12333
John 16:32
τα
12343
John 16:32
ο
12357
John 16:33
τω
12365
John 16:33
τον
12372
John 17:1
τους
12376
John 17:1
τον
12381
John 17:1
η
12385
John 17:1
τον
12388
John 17:1
ο
12410
John 17:3
η
12416
John 17:3
τον
12429
John 17:4
της
12431
John 17:4
το
12447
John 17:5
τη
12452
John 17:5
του
12453
John 17:5
τον
12460
John 17:6
το
12462
John 17:6
τοις
12468
John 17:6
του
12476
John 17:6
τον
12491
John 17:8
τα
12520
John 17:9
του
12532
John 17:10
τα
12538
John 17:10
τα
12549
John 17:11
τω
12554
John 17:11
τω
12566
John 17:11
τω
12585
John 17:12
τω
12600
John 17:12
ο
12602
John 17:12
της
12605
John 17:12
η
12617
John 17:13
τω
12621
John 17:13
την
12623
John 17:13
την
12631
John 17:14
τον
12635
John 17:14
ο
12643
John 17:14
του
12650
John 17:14
του
12658
John 17:15
του
12665
John 17:15
του
12668
John 17:16
του
12677
John 17:16
του
12682
John 17:17
τη
12684
John 17:17
ο
12686
John 17:17
ο
12694
john 17:18
τον
12700
john 17:18
τον
12724
John 17:20
των
12727
John 17:20
του
12751
John 17:21
ο
12759
John 17:22
την
12786
John 17:23
ο
12813
John 17:24
την
12815
John 17:24
την
12829
John 17:25
ο
12848
John 17:26
το
12854
John 17:26
η
12870
John 18:1
τοις
12874
John 18:1
του
12876
John 18:1
του
12886
John 18:1
οι
12893
John 18:2
ο
12896
John 18:2
τον
12904
John 18:2
των
12907
John 18:3
ο
12911
John 18:3
την
12915
John 18:3
των
12919
John 18:3
των
12934
John 18:4
τα
12947
John 18:5
τον
12957
John 18:5
ο
12970
John 18:6
τα
12981
John 18:7
οι
12985
John 18:7
τον
13003
John 18:9
ο
13025
John 18:10
τον
13026
John 18:10
του
13032
John 18:10
το
13034
John 18:10
το
13039
John 18:10
τω
13044
John 18:11
ο
13046
John 18:11
τω
13049
John 18:11
την
13052
John 18:11
την
13054
John 18:11
το
13059
John 18:11
ο
13065
John 18:12
η
13069
John 18:12
ο
13072
John 18:12
οι
13074
John 18:12
των
13077
John 18:12
τον
13090
John 18:13
του
13095
John 18:13
του
13101
John 18:14
ο
13103
John 18:14
τοις
13111
John 18:14
του
13115
John 18:15
τω
13122
John 18:15
ο
13128
John 18:15
τω
13132
John 18:15
τω
13135
John 18:15
την
13137
John 18:15
του
13139
John 18:16
ο
13144
John 18:16
τη
13149
John 18:16
ο
13151
John 18:16
ο
13153
John 18:16
ο
13155
John 18:16
του
13159
John 18:16
τη
13163
John 18:16
τον
13167
John 18:17
τω
13169
John 18:17
η
13171
John 18:17
η
13177
John 18:17
των
13180
John 18:17
του
13189
John 18:18
οι
13192
John 18:18
οι
13204
John 18:18
ο
13211
John 18:19
ο
13215
John 18:19
τον
13218
John 18:19
των
13223
John 18:19
της
13232
John 18:20
τω
13241
John 18:20
τω
13245
John 18:20
οι
13257
John 18:21
τους
13274
John 18:22
των
13278
John 18:22
τω
13283
John 18:22
τω
13293
John 18:23
του
13304
John 18:24
ο
13309
John 18:24
τον
13325
John 18:25
των
13338
John 18:26
των
13340
John 18:26
του
13347
John 18:26
το
13354
John 18:26
τω
13368
John 18:28
τον
13371
John 18:28
του
13374
John 18:28
το
13384
John 18:28
το
13391
John 18:28
το
13395
John 18:29
ο
13406
John 18:29
του
13427
John 18:31
ο
13434
John 18:31
τον
13441
John 18:31
οι
13449
John 18:32
ο
13451
John 18:32
του
13465
John 18:33
το
13467
John 18:33
ο
13471
John 18:33
τον
13478
John 18:33
ο
13480
John 18:33
των
13496
John 18:35
ο
13502
John 18:35
το
13504
John 18:35
το
13507
John 18:35
οι
13516
John 18:36
η
13518
John 18:36
η
13523
John 18:36
του
13528
John 18:36
του
13532
John 18:36
η
13534
John 18:36
η
13536
John 18:36
οι
13538
John 18:36
οι
13545
John 18:36
τοις
13549
John 18:36
η
13551
John 18:36
η
13559
John 18:37
ο
13566
John 18:37
ο
13582
John 18:37
τον
13586
John 18:37
τη
13589
John 18:37
ο
13592
John 18:37
της
13596
John 18:37
της
13600
John 18:38
ο
13611
John 18:38
τους
13631
John 18:39
τω
13637
John 18:39
τον
13639
John 18:39
των
13648
John 18:40
τον
13652
John 18:40
ο
13658
John 19:1
ο
13660
John 19:1
τον
13665
John 19:2
οι
13673
John 19:2
τη
13687
John 19:3
ο
13689
John 19:3
των
13699
John 19:4
ο
13719
John 19:5
ο
13723
John 19:5
τον
13727
John 19:5
το
13734
John 19:5
ο
13740
John 19:6
οι
13743
John 19:6
οι
13751
John 19:6
ο
13767
John 19:7
οι
13774
John 19:7
τον
13786
John 19:8
ο
13789
John 19:8
τον
13796
John 19:9
το
13801
John 19:9
τω
13806
John 19:9
ο
13816
John 19:10
ο
13850
John 19:11
ο
13859
John 19:12
ο
13864
John 19:12
οι
13875
John 19:12
του
13878
John 19:12
ο
13883
John 19:12
τω
13885
John 19:13
ο
13889
John 19:13
των
13894
John 19:13
τον
13910
John 19:14
του
13918
John 19:14
τοις
13921
John 19:14
ο
13933
John 19:15
ο
13935
John 19:15
τον
13940
John 19:15
οι
13957
John 19:16
τον
13962
John 19:17
τον
13966
John 19:17
τον
13987
John 19:18
τον
13993
John 19:19
ο
13998
John 19:19
του
14004
John 19:19
ο
14006
John 19:19
ο
14008
John 19:19
των
14012
John 19:20
τον
14016
John 19:20
των
14021
John 19:20
ο
14023
John 19:20
της
14027
John 19:20
ο
14037
John 19:21
τω
14039
John 19:21
οι
14041
John 19:21
των
14045
John 19:21
ο
14047
John 19:21
των
14055
John 19:21
των
14058
John 19:22
ο
14063
John 19:23
οι
14068
John 19:23
τον
14071
John 19:23
τα
14082
John 19:23
τον
14086
John 19:23
ο
14090
John 19:23
των
14109
John 19:24
η
14112
John 19:24
η
14115
John 19:24
τα
14121
John 19:24
τον
14126
John 19:24
οι
14135
John 19:25
τω
14137
John 19:25
του
14139
John 19:25
η
14143
John 19:25
η
14145
John 19:25
της
14149
John 19:25
η
14150
John 19:25
του
14154
John 19:25
η
14159
John 19:26
την
14162
John 19:26
τον
14168
John 19:26
τη
14172
John 19:26
ο
14177
John 19:27
τω
14180
John 19:27
η
14186
John 19:27
της
14189
John 19:27
ο
14193
John 19:27
τα
14198
John 19:28
ο
14206
John 19:28
η
14217
John 19:29
του
14223
John 19:29
τω
14228
John 19:30
το
14230
John 19:30
ο
14236
John 19:30
την
14239
John 19:30
το
14241
John 19:31
οι
14251
John 19:31
του
14253
John 19:31
τα
14256
John 19:31
τω
14261
John 19:31
η
14264
John 19:31
του
14267
John 19:31
τον
14272
John 19:31
τα
14278
John 19:32
οι
14281
John 19:32
του
14285
John 19:32
τα
14288
John 19:32
του
14290
John 19:32
του
14295
John 19:33
τον
14306
John 19:33
τα
14310
John 19:34
των
14314
John 19:34
την
14324
John 19:35
ο
14331
John 19:35
η
14347
John 19:36
η
14367
John 19:38
τον
14370
John 19:38
ο
14375
John 19:38
του
14380
John 19:38
τον
14382
John 19:38
των
14386
John 19:38
το
14388
John 19:38
του
14392
John 19:38
ο
14398
John 19:38
το
14405
John 19:39
ο
14410
John 19:39
το
14422
John 19:40
το
14424
John 19:40
του
14431
John 19:40
των
14436
John 19:40
τοις
14442
John 19:41
τω
14449
John 19:41
τω
14462
John 19:42
την
14464
John 19:42
των
14469
John 19:42
το
14472
John 19:42
τον
14474
John 20:1
τη
14477
John 20:1
των
14480
John 20:1
η
14488
John 20:1
το
14492
John 20:1
τον
14496
John 20:1
του
14507
John 20:2
τον
14512
John 20:2
ο
14518
John 20:2
τον
14521
John 20:2
του
14531
John 20:3
ο
14534
John 20:3
ο
14540
John 20:3
το
14544
John 20:4
οι
14548
John 20:4
ο
14553
John 20:4
του
14559
John 20:4
το
14565
John 20:5
τα
14580
John 20:6
το
14584
John 20:6
τα
14588
John 20:7
το
14593
John 20:7
της
14598
John 20:7
των
14611
John 20:8
ο
14614
John 20:8
ο
14618
John 20:8
το
14627
John 20:9
την
14640
John 20:10
οι
14646
John 20:11
τω
14655
John 20:11
το
14666
John 20:12
τη
14671
John 20:12
τοις
14675
John 20:12
το
14677
John 20:12
του
14690
John 20:13
τον
14703
John 20:14
τα
14707
John 20:14
τον
14727
John 20:15
ο
14768
John 20:17
τον
14773
John 20:17
τους
14781
John 20:17
τον
14795
John 20:18
η
14798
John 20:18
τοις
14802
John 20:18
τον
14811
John 20:19
τη
14814
John 20:19
τη
14818
John 20:19
των
14823
John 20:19
οι
14826
John 20:19
τον
14828
John 20:19
των
14831
John 20:19
ο
14836
John 20:19
το
14847
John 20:20
τας
14850
John 20:20
την
14855
John 20:20
οι
14858
John 20:20
τον
14863
John 20:21
ο
14871
John 20:21
ο
14889
John 20:23
τας
14901
John 20:24
των
14903
John 20:24
ο
14916
John 20:25
οι
14920
John 20:25
τον
14922
John 20:25
ο
14930
John 20:25
ταις
14933
John 20:25
τον
14935
John 20:25
των
14939
John 20:25
τον
14943
John 20:25
τον
14945
John 20:25
των
14950
John 20:25
την
14953
John 20:25
την
14966
John 20:26
οι
14974
John 20:26
ο
14976
John 20:26
των
14982
John 20:26
το
14990
John 20:27
τω
14993
John 20:27
τον
14999
John 20:27
τας
15004
John 20:27
την
15010
John 20:27
την
15024
John 20:28
ο
15028
John 20:28
ο
15033
John 20:29
ο
15040
John 20:29
οι
15052
John 20:30
ο
15055
John 20:30
των
15063
John 20:30
τω
15074
John 20:31
ο
15076
John 20:31
ο
15078
John 20:31
του
15086
John 20:31
τω
15094
John 21:1
ο
15096
John 21:1
τοις
15099
John 21:1
της
15101
John 21:1
της
15112
John 21:2
ο
15117
John 21:2
ο
15120
John 21:2
της
15123
John 21:2
οι
15124
John 21:2
του
15129
John 21:2
των
15150
John 21:3
το
15155
John 21:3
τη
15166
John 21:4
τον
15171
John 21:4
οι
15179
John 21:5
ο
15189
John 21:6
ο
15195
John 21:6
τα
15198
John 21:6
του
15200
John 21:6
το
15212
John 21:6
του
15214
John 21:6
των
15218
John 21:7
ο
15223
John 21:7
ο
15225
John 21:7
τω
15227
John 21:7
ο
15235
John 21:7
ο
15238
John 21:7
τον
15248
John 21:7
την
15250
John 21:8
οι
15254
John 21:8
τω
15262
John 21:8
της
15270
John 21:8
το
15272
John 21:8
των
15278
John 21:9
την
15290
John 21:10
ο
15294
John 21:10
των
15305
John 21:11
το
15308
John 21:11
την
15321
John 21:11
το
15325
John 21:12
ο
15332
John 21:12
των
15341
John 21:12
ο
15348
John 21:13
τον
15354
John 21:13
το
15362
John 21:14
τοις
15371
John 21:15
τω
15374
John 21:15
ο
15394
John 21:15
τα
15417
John 21:16
τα
15422
John 21:17
το
15429
John 21:17
ο
15434
John 21:17
το
15452
John 21:17
ο
15455
John 21:17
τα
15475
John 21:18
τας
15494
John 21:19
τον
15504
John 21:20
ο
15507
John 21:20
τον
15511
John 21:20
ο
15518
John 21:20
τω
15521
John 21:20
το
15529
John 21:20
ο
15535
John 21:21
ο
15538
John 21:21
τω
15546
John 21:22
ο
15563
John 21:23
ο
15566
John 21:23
τους
15569
John 21:23
ο
15578
John 21:23
ο
15595
John 21:24
ο
15597
John 21:24
ο
15602
John 21:24
ο
15610
John 21:24
η
15620
John 21:25
ο
15630
John 21:25
τον
15633
John 21:25
τα
1
odhgew,v {hod-ayg-eh'-o}
1) to be a guide, lead on one's way, to guide 2) to be a guide or a teacher 2a) to give guidance to
11961
John 16:13
οδηγησει
4
odoV,n {hod-os'}
1) properly 1a) a way 1a1) a travelled way, road 1b) a travellers way, journey, travelling 2) metaph. 2a) a course of conduct 2b) a way (i.e. manner) of thinking, feeling, deciding
333
John 1:23
οδον
10767
John 14:4
οδον
10779
John 14:5
οδον
10788
John 14:6
οδος
1
odoiporia,n {hod-oy-por-ee'-ah}
1) a journey, journeying
1993
John 4:6
οδοιποριας
3
omoiwV,d {hom-oy'-oce}
1) like, similar, resembling 1a) like: i.e. resembling 1b) like: i.e. corresponding to a thing 1) likewise, equally, in the same way
3167
John 5:19
ομοιως
3807
John 6:11
ομοιως
15356
John 21:13
ομοιως
4
omologew,v {hom-ol-og-eh'-o}
1) to say the same thing as another, i.e. to agree with, assent 2) to concede 2a) not to refuse, to promise 2b) not to deny 2b1) to confess 2b2) declare 2b3) to confess, i.e. to admit or declare one's self guilty of what one is accused of 3) to profess 3a) to declare openly, speak out freely 3b) to profess one's self the worshipper of one 4) to praise, celebrate
278
John 1:20
ωμολογησεν
283
John 1:20
ωμολογησεν
7209
John 9:22
ομολογηση
9893
John 12:42
ωμολογουν
3
omou,d {hom-oo'}
1) together: of persons assembled together
2522
John 4:36
ομου
14546
John 20:4
ομου
15107
John 21:2
ομου
72
oraw,v {hor-ah'-o}
1) to see with the eyes 2) to see with the mind, to perceive, know 3) to see, i.e. become acquainted with by experience, to experience 4) to see, to look to 4a) to take heed, beware 4b) to care for, pay heed to 5) I was seen, showed myself, appeared
240
John 1:18
εωρακεν
499
John 1:33
ιδης
515
John 1:34
εωρακα
586
John 1:39
οψεσθε
590
John 1:39
ειδαν
730
John 1:46
ιδε
731
John 1:47
ειδεν
771
John 1:48
ειδον
797
John 1:50
ειδον
805
John 1:50
οψη
813
John 1:51
οψεσθε
1321
John 3:3
ιδειν
1455
John 3:11
εωρακαμεν
1844
John 3:32
εωρακεν
1909
John 3:36
οψεται
2408
John 4:29
ιδετε
2666
John 4:45
εωρακοτες
2741
John 4:48
ιδητε
2907
John 5:7
ιδων
3504
John 5:37
εωρακατε
3849
John 6:14
ιδοντες
3980
John 6:22
ειδον
4025
John 6:24
ειδεν
4075
John 6:26
ειδετε
4152
John 6:30
ιδωμεν
4266
John 6:36
εωρακατε
4457
John 6:46
εωρακεν
4467
John 6:46
εωρακεν
4711
John 6:61
ειδως
5734
John 7:52
ιδε
6388
John 8:38
εωρακα
6770
John 8:56
ιδη
6776
John 8:56
ειδεν
6791
John 8:57
εωρακας
6821
John 9:1
ειδεν
7435
John 9:37
εωρακας
8678
John 11:31
ιδοντες
8705
John 11:32
ιδουσα
8727
John 11:33
ειδεν
8752
John 11:34
ιδε
8831
John 11:40
οψη
9317
John 12:9
ιδωσιν
9512
John 12:21
ιδειν
9854
John 12:40
ιδωσιν
9870
John 12:41
ειδεν
10049
John 13:1
ειδως
10093
John 13:3
ειδως
10818
John 14:7
εωρακατε
10846
John 14:9
εωρακως
10848
John 14:9
εωρακεν
11728
John 15:24
εωρακασιν
12019
John 16:16
οψεσθε
12044
John 16:17
οψεσθε
12091
John 16:19
οψεσθε
12153
John 16:22
οψομαι
12932
John 18:4
ειδως
13352
John 18:26
ειδον
13738
John 19:6
ειδον
14158
John 19:26
ιδων
14197
John 19:28
ειδως
14299
John 19:33
ειδον
14325
John 19:35
εωρακως
14359
John 19:37
οψονται
14621
John 20:8
ειδεν
14801
John 20:18
εωρακα
14857
John 20:20
ιδοντες
14919
John 20:25
εωρακαμεν
14928
John 20:25
ιδω
14998
John 20:27
ιδε
15036
John 20:29
εωρακας
15042
John 20:29
ιδοντες
15534
John 21:21
ιδων
3
oxoV,n {oz-os}
1) vinegar 1a) the mixture of sour wine or vinegar and water which the Roman soldiers were accustomed to drink
14212
John 19:29
οξους
14218
John 19:29
οξους
14229
John 19:30
οξος
1
ofiV,n {of'-is}
1) snake, serpent 2) with the ancients, the serpent was an emblem of cunning and wisdom. The serpent who deceived Eve was regarded by the Jews as the devil.
1500
John 3:14
οφιν
25
onoma,n {on'-om-ah}
1) name: univ. of proper names 2) the name is used for everything which the name covers, everything the thought or feeling of which is aroused in the mind by mentioning, hearing, remembering, the name, i.e. for one's rank, authority, interests, pleasure, command, excellences, deeds etc. 3) persons reckoned up by name 4) the cause or reason named: on this account, because he suffers as a Christian, for this reason
67
John 1:6
ονομα
148
John 1:12
ονομα
1222
John 2:23
ονομα
1268
John 3:1
ονομα
1583
John 3:18
ονομα
3570
John 5:43
ονοματι
3583
John 5:43
ονοματι
7561
John 10:3
ονομα
7937
John 10:25
ονοματι
9377
John 12:13
ονοματι
9641
John 12:28
ονομα
10943
John 14:13
ονοματι
10960
John 14:14
ονοματι
11176
John 14:26
ονοματι
11588
John 15:16
ονοματι
11677
John 15:21
ονομα
12188
John 16:23
ονοματι
12199
John 16:24
ονοματι
12236
John 16:26
ονοματι
12461
John 17:6
ονομα
12567
John 17:11
ονοματι
12586
John 17:12
ονοματι
12849
John 17:26
ονομα
13038
John 18:10
ονομα
15087
John 20:31
ονοματι
1
onoV,n {on'-os}
1) an ass
9407
John 12:15
ονου
1
ontwV,d {on'-toce}
1) truly, in reality, in point of fact, as opp. to what is pretended, fictitious, false, conjectural 2) that which is truly etc., that which is indeed
6365
John 8:36
οντως
5
oroV,n {or'-os}
1) a mountain
2250
John 4:20
ορει
2279
John 4:21
ορει
3678
John 6:3
ορος
3881
John 6:15
ορος
5754
John 8:1
ορος
1
orqroV,n {or'-thros}
1) daybreak, dawn 2) at early dawn, at daybreak, early in the morning
5757
John 8:2
ορθρου
20
ocloV,n {okh'los}
1) a crowd 1a) a casual collection of people 1a1) a multitude of men who have flocked together in some place 1a2) a throng 1b) a multitude 1b1) the common people, as opposed to the rulers and leading men 1b2) with contempt: the ignorant multitude, the populace 1c) a multitude 1c1) the multitudes, seems to denote troops of people gathered together without order
3037
John 5:13
οχλου
3663
John 6:2
οχλος
3706
John 6:5
οχλος
3974
John 6:22
οχλος
4027
John 6:24
οχλος
5077
John 7:12
οχλοις
5091
John 7:12
οχλον
5209
John 7:20
οχλος
5383
John 7:31
οχλου
5406
John 7:32
οχλου
5562
John 7:40
οχλου
5616
John 7:43
οχλω
5681
John 7:49
οχλος
8865
John 11:42
οχλον
9297
John 12:9
οχλος
9346
John 12:12
οχλος
9435
John 12:17
οχλος
9458
John 12:18
οχλος
9655
John 12:29
οχλος
9718
John 12:34
οχλος
2
oyiV,n {op'-sis}
1) seeing, sight 2) face, countenance 3) the outward appearance, look
5273
John 7:24
οψιν
8896
John 11:44
οψις
1
ozw,v {od'-zo}
1) to give out an odour (either good or bad), to smell, emit a smell 1a) of a decaying corpse
8817
John 11:39
οζει
2
ofeilw,v {of-i'-lo}
1) to owe 1a) to owe money, be in debt for 1a1) that which is due, the debt 2) metaph. the goodwill due
10301
John 13:14
οφειλετε
13776
John 19:7
οφειλει
18
ofqalmoV,n {of-thal-mos'}
1) the eye 2) metaph. the eyes of the mind, the faculty of knowing
2497
John 4:35
οφθαλμους
3699
John 6:5
οφθαλμους
6905
John 9:6
οφθαλμους
6971
John 9:10
οφθαλμοι
6985
John 9:11
οφθαλμους
7033
John 9:14
οφθαλμους
7052
John 9:15
οφθαλμους
7104
John 9:17
οφθαλμους
7179
John 9:21
οφθαλμους
7273
John 9:26
οφθαλμους
7343
John 9:30
οφθαλμους
7371
John 9:32
οφθαλμους
7876
John 10:21
οφθαλμους
8775
John 11:37
οφθαλμους
8845
John 11:41
οφθαλμους
9846
John 12:40
οφθαλμους
9856
John 12:40
οφθαλμοις
12373
John 17:1
οφθαλμους
2
oktw,a {ok-to'}
1) eight
2899
John 5:5
οκτω
14962
John 20:26
οκτω
1
onarion,n {on-ar'-ee-on}
1) a little ass
9388
John 12:14
οναριον
7
opisw,p {op-is'-o}
1) back, behind, after, afterwards 1a) of place: things that are behind 1b) of time: after
201
John 1:15
οπισω
383
John 1:27
οπισω
437
John 1:30
οπισω
4817
John 6:66
οπισω
9480
John 12:19
οπισω
12971
John 18:6
οπισω
14704
John 20:14
οπισω
4
oqonion,n {oth-on'-ee-on}
1) a piece of linen, small linen cloth 2) strips of linen cloth for swathing the dead
14429
John 19:40
οθονιοις
14566
John 20:5
οθονια
14585
John 20:6
οθονια
14599
John 20:7
οθονιων
1
orfanoV,a {or-fan-os'}
1) bereft (of a father, of parents) 1a) of those bereft of a teacher, guide, guardian 1b) orphaned
11018
John 14:18
ορφανους
1
orgh,n {or-gay'}
1) anger, the natural disposition, temper, character 2) movement or agitation of the soul, impulse, desire, any violent emotion, but esp. anger 3) anger, wrath, indignation 4) anger exhibited in punishment, hence used for punishment itself 4a) of punishments inflicted by magistrates
1913
John 3:36
οργη
1
osmh,n {os-may'}
1) a smell, odour
9217
John 12:3
οσμης
1
osteon,n {os-teh'-on}
1) a bone
14350
John 19:36
οστουν
5
oyarion,n {op-sar'-ee-on}
1) fish
3767
John 6:9
οψαρια
3811
John 6:11
οψαριων
15284
John 21:9
οψαριον
15295
John 21:10
οψαριων
15355
John 21:13
οψαριον
2
late
evening
- either from three to six o'clock p.m.
- from six o'clock p.m. to the beginning of night
3886
John 6:16
οψια
14810
John 20:19
οψιας
79
to see
- to perceive with the eyes
- to perceive by any of the senses
- to perceive, notice, discern, discover
381
John 1:26
οιδατε
451
John 1:31
ηδειν
484
John 1:33
ηδειν
954
John 2:9
ηδει
960
John 2:9
ηδεισαν
1282
John 3:2
οιδαμεν
1407
John 3:8
οιδας
1451
John 3:11
οιδαμεν
2057
John 4:10
ηδεις
2291
John 4:22
οιδατε
2295
John 4:22
οιδαμεν
2346
John 4:25
οιδα
2450
John 4:32
οιδατε
2623
John 4:42
οιδαμεν
3030
John 5:13
ηδει
3405
John 5:32
οιδα
3726
John 6:6
ηδει
4388
John 6:42
οιδαμεν
4770
John 6:64
ηδει
5123
John 7:15
οιδεν
5311
John 7:27
οιδαμεν
5334
John 7:28
οιδατε
5336
John 7:28
οιδατε
5353
John 7:28
οιδατε
5355
John 7:29
οιδα
5970
John 8:14
οιδα
5979
John 8:14
οιδατε
6057
John 8:19
οιδατε
6064
John 8:19
ηδειτε
6070
John 8:19
ηδειτε
6368
John 8:37
οιδα
6744
John 8:55
οιδα
6750
John 8:55
οιδα
6757
John 8:55
οιδα
7009
John 9:12
οιδα
7157
John 9:20
οιδαμεν
7173
John 9:21
οιδαμεν
7182
John 9:21
οιδαμεν
7241
John 9:24
οιδαμεν
7255
John 9:25
οιδα
7257
John 9:25
οιδα
7309
John 9:29
οιδαμεν
7318
John 9:29
οιδαμεν
7336
John 9:30
οιδατε
7344
John 9:31
οιδαμεν
7579
John 10:4
οιδασιν
7594
John 10:5
οιδασιν
8531
John 11:22
οιδα
8554
John 11:24
οιδα
8857
John 11:42
ηδειν
8996
John 11:49
οιδατε
9779
John 12:35
οιδεν
10024
John 12:50
οιδα
10169
John 13:7
οιδας
10241
John 13:11
ηδει
10337
John 13:17
οιδατε
10349
John 13:18
οιδα
10765
John 14:4
οιδατε
10773
John 14:5
οιδαμεν
10780
John 14:5
ειδεναι
11537
John 15:15
οιδεν
11681
John 15:21
οιδασιν
12062
John 16:18
οιδαμεν
12300
John 16:30
οιδαμεν
12302
John 16:30
οιδας
12889
John 18:2
ηδει
13264
John 18:21
οιδασιν
13822
John 19:10
οιδας
14335
John 19:35
οιδεν
14525
John 20:2
οιδαμεν
14626
John 20:9
ηδεισαν
14695
John 20:13
οιδα
14712
John 20:14
ηδει
15170
John 21:4
ηδεισαν
15339
John 21:12
ειδοτες
15387
John 21:15
οιδας
15410
John 21:16
οιδας
15444
John 21:17
οιδας
15606
John 21:24
οιδαμεν
5
oikoV,n {oy'-kos}
1) a house 1a) an inhabited house, home 1b) any building whatever 1b1) of a palace 1b2) the house of God, the tabernacle 1c) any dwelling place 1c1) of the human body as the abode of demons that possess it 1c2) of tents, and huts, and later, of the nests, stalls, lairs, of animals 1c3) the place where one has fixed his residence, one's settled abode, domicile 2) the inmates of a house, all the persons forming one family, a household 2a) the family of God, of the Christian Church, of the church of the Old and New Testaments 3) stock, family, descendants of one
1106
John 2:16
οικον
1110
John 2:16
οικον
1122
John 2:17
οικου
5747
John 7:53
οικον
8509
John 11:20
οικω
1
To suppose, think
15629
John 21:25
οιμαι
6
oinoV,n {oy'-nos}
1) wine 2) metaph. fiery wine of God's wrath
862
John 2:3
οινου
870
John 2:3
οινον
950
John 2:9
οινον
978
John 2:10
οινον
989
John 2:10
οινον
2693
John 4:46
οινον
5
oikia,n {oy-kee'-ah}
1) a house 1a) an inhabited edifice, a dwelling 1b) the inmates of a house, the family 1c) property, wealth, goods
2838
John 4:53
οικια
6349
John 8:35
οικια
8674
John 11:31
οικια
9213
John 12:3
οικια
10722
John 14:2
οικια
1
oikodomew,v {oy-kod-om-eh'-o}
1) to build a house, erect a building 1a) to build (up from the foundation) 1b) to restore by building, to rebuild, repair 2) metaph. 2a) to found, establish 2b) to promote growth in Christian wisdom, affection, grace, virtue, holiness, blessedness 2c) to grow in wisdom and piety
1163
John 2:20
οικοδομηθη
14
outw,d {hoo'-to}
1) in this manner, thus, so
1413
John 3:8
ουτως
1504
John 3:14
ουτως
1520
John 3:16
ουτως
1995
John 4:6
ουτως
3200
John 5:21
ουτως
3304
John 5:26
ουτως
5656
John 7:46
ουτως
8963
John 11:48
ουτως
10041
John 12:50
ουτως
10462
John 13:25
ουτως
11281
John 14:31
ουτως
11350
John 15:4
ουτως
13281
John 18:22
ουτως
15105
John 21:1
ουτως
239
outoV,rd {hoo'-tos}
1) this, these, etc.
18
John 1:2
ουτος
70
John 1:7
ουτος
196
John 1:15
ουτος
254
John 1:19
αυτη
398
John 1:28
ταυτα
431
John 1:30
ουτος
459
John 1:31
τουτο
507
John 1:33
ουτος
519
John 1:34
ουτος
622
John 1:41
ουτος
804
John 1:50
τουτων
992
John 2:11
ταυτην
1016
John 2:12
τουτο
1101
John 2:16
ταυτα
1138
John 2:18
ταυτα
1148
John 2:19
τουτον
1166
John 2:20
ουτος
1193
John 2:22
τουτο
1273
John 3:2
ουτος
1291
John 3:2
ταυτα
1428
John 3:9
ταυτα
1442
John 3:10
ταυτα
1589
John 3:19
αυτη
1657
John 3:22
ταυτα
1736
John 3:26
ουτος
1802
John 3:29
αυτη
1847
John 3:32
τουτο
2138
John 4:13
τουτου
2181
John 4:15
τουτο
2232
John 4:18
τουτο
2251
John 4:20
τουτω
2280
John 4:21
τουτω
2370
John 4:27
τουτω
2417
John 4:29
ουτος
2529
John 4:37
τουτω
2625
John 4:42
ουτος
2704
John 4:47
ουτος
2841
John 4:54
τουτο
2857
John 5:1
ταυτα
2884
John 5:3
ταυταις
2906
John 5:7
τουτον
3043
John 5:14
ταυτα
3081
John 5:16
τουτο
3088
John 5:16
ταυτα
3106
John 5:18
τουτο
3163
John 5:19
ταυτα
3184
John 5:20
τουτων
3325
John 5:28
τουτο
3432
John 5:34
ταυτα
3518
John 5:38
τουτω
3649
John 6:1
ταυτα
3718
John 6:5
ουτοι
3719
John 6:6
τουτο
3769
John 6:9
ταυτα
3855
John 6:14
ουτος
4106
John 6:27
τουτον
4131
John 6:29
τουτο
4234
John 6:34
τουτον
4307
John 6:39
τουτο
4331
John 6:40
τουτο
4380
John 6:42
ουτος
4466
John 6:46
ουτος
4496
John 6:50
ουτος
4528
John 6:51
τουτου
4560
John 6:52
ουτος
4663
John 6:58
ουτος
4680
John 6:58
τουτον
4687
John 6:59
ταυτα
4706
John 6:60
ουτος
4720
John 6:61
τουτου
4726
John 6:61
τουτο
4790
John 6:65
τουτο
4808
John 6:66
τουτου
4880
John 6:71
ουτος
4891
John 7:1
ταυτα
4958
John 7:4
ταυτα
5022
John 7:8
ταυτην
5029
John 7:9
ταυτα
5121
John 7:15
ουτος
5181
John 7:18
ουτος
5228
John 7:22
τουτο
5286
John 7:25
ουτος
5305
John 7:26
ουτος
5310
John 7:27
τουτον
5400
John 7:31
ουτος
5410
John 7:32
ταυτα
5459
John 7:35
ουτος
5483
John 7:36
ουτος
5539
John 7:39
τουτο
5567
John 7:40
τουτων
5569
John 7:40
ουτος
5576
John 7:41
ουτος
5682
John 7:49
ουτος
5794
John 8:4
αυτη
5815
John 8:6
τουτο
6071
John 8:20
ταυτα
6145
John 8:23
τουτου
6155
John 8:23
τουτου
6212
John 8:26
ταυτα
6251
John 8:28
ταυτα
6271
John 8:30
ταυτα
6441
John 8:40
τουτο
6594
John 8:47
τουτο
6836
John 9:2
ουτος
6847
John 9:3
ουτος
6888
John 9:6
ταυτα
6940
John 9:8
ουτος
6949
John 9:9
ουτος
7065
John 9:16
ουτος
7135
John 9:19
ουτος
7159
John 9:20
ουτος
7191
John 9:22
ταυτα
7214
John 9:23
τουτο
7243
John 9:24
ουτος
7315
John 9:29
τουτον
7328
John 9:30
τουτω
7361
John 9:31
τουτου
7377
John 9:33
ουτος
7462
John 9:39
τουτον
7478
John 9:40
ταυτα
7544
John 10:3
τουτω
7599
John 10:6
ταυτην
7781
John 10:16
ταυτης
7798
John 10:17
τουτο
7834
John 10:18
ταυτην
7851
John 10:19
τουτους
7866
John 10:21
ταυτα
7941
John 10:25
ταυτα
8197
John 10:41
τουτου
8260
John 11:4
αυτη
8310
John 11:7
τουτο
8355
John 11:9
τουτου
8372
John 11:11
ταυτα
8376
John 11:11
τουτο
8597
John 11:26
τουτο
8619
John 11:28
τουτο
8771
John 11:37
ουτος
8781
John 11:37
ουτος
8876
John 11:43
ταυτα
8954
John 11:47
ουτος
9016
John 11:51
τουτο
9236
John 12:5
τουτο
9248
John 12:6
τουτο
9408
John 12:16
ταυτα
9423
John 12:16
ταυτα
9429
John 12:16
ταυτα
9453
John 12:18
τουτο
9461
John 12:18
τουτο
9495
John 12:21
ουτοι
9583
John 12:25
τουτω
9628
John 12:27
ταυτης
9631
John 12:27
τουτο
9636
John 12:27
ταυτην
9677
John 12:30
αυτη
9687
John 12:31
τουτου
9693
John 12:31
τουτου
9706
John 12:33
τουτο
9744
John 12:34
ουτος
9794
John 12:36
ταυτα
9835
John 12:39
τουτο
9866
John 12:41
ταυτα
10062
John 13:1
τουτου
10174
John 13:7
ταυτα
10247
John 13:11
τουτο
10336
John 13:17
ταυτα
10401
John 13:21
ταυτα
10449
John 13:24
τουτω
10515
John 13:28
τουτο
10636
John 13:35
τουτω
10928
John 14:12
τουτων
10945
John 14:13
τουτο
11157
John 14:25
ταυτα
11372
John 15:5
ουτος
11425
John 15:8
τουτω
11476
John 15:11
ταυτα
11492
John 15:12
αυτη
11505
John 15:13
ταυτης
11592
John 15:17
ταυτα
11635
John 15:19
τουτο
11670
John 15:21
ταυτα
11786
John 16:1
ταυτα
11809
John 16:3
ταυτα
11819
John 16:4
ταυτα
11834
John 16:4
ταυτα
11862
John 16:6
ταυτα
11941
John 16:11
τουτου
12000
John 16:15
τουτο
12031
John 16:17
τουτο
12056
John 16:18
τουτο
12076
John 16:19
τουτου
12210
John 16:25
ταυτα
12313
John 16:30
τουτω
12348
John 16:33
ταυτα
12367
John 17:1
ταυτα
12407
John 17:3
αυτη
12614
John 17:13
ταυτα
12717
John 17:20
τουτων
12839
John 17:25
ουτοι
12865
John 18:1
ταυτα
12999
John 18:8
τουτους
13182
John 18:17
τουτου
13263
John 18:21
ουτοι
13268
John 18:22
ταυτα
13408
John 18:29
τουτου
13416
John 18:30
ουτος
13487
John 18:34
τουτο
13525
John 18:36
τουτου
13530
John 18:36
τουτου
13575
John 18:37
τουτο
13579
John 18:37
τουτο
13606
John 18:38
τουτο
13646
John 18:40
τουτον
13788
John 19:8
τουτον
13849
John 19:11
τουτο
13858
John 19:12
τουτου
13870
John 19:12
τουτον
13891
John 19:13
τουτων
14010
John 19:20
τουτον
14130
John 19:24
ταυτα
14196
John 19:28
τουτο
14345
John 19:36
ταυτα
14365
John 19:38
ταυτα
14699
John 20:14
ταυτα
14805
John 20:18
ταυτα
14844
John 20:20
τουτο
14877
John 20:22
τουτο
15065
John 20:30
τουτω
15066
John 20:31
ταυτα
15090
John 21:1
ταυτα
15357
John 21:14
τουτο
15381
John 21:15
τουτων
15487
John 21:19
τουτο
15497
John 21:19
τουτο
15532
John 21:21
τουτον
15541
John 21:21
ουτος
15562
John 21:23
ουτος
15593
John 21:24
ουτος
15600
John 21:24
τουτων
15604
John 21:24
ταυτα
5
ou,x {oo}
1) no, not; in direct questions expecting an affirmative answer
6953
John 9:9
ουχι
8336
John 11:9
ουχι
10239
John 13:10
ουχι
10250
John 13:11
ουχι
11104
John 14:22
ουχι
11
oupw,d {oo'-po}
1) not yet
883
John 2:4
ουπω
1696
John 3:24
ουπω
3910
John 6:17
ουπω
4981
John 7:6
ουπω
5027
John 7:8
ουπω
5376
John 7:30
ουπω
5552
John 7:39
ουπω
6087
John 8:20
ουπω
6787
John 8:57
ουπω
8646
John 11:30
ουπω
14764
John 20:17
ουπω
9
oute,c {oo'-teh}
1) neither, and not
2086
John 4:11
ουτε
2276
John 4:21
ουτε
2281
John 4:21
ουτε
3496
John 5:37
ουτε
3501
John 5:37
ουτε
6055
John 8:19
ουτε
6058
John 8:19
ουτε
6846
John 9:3
ουτε
6849
John 9:3
ουτε
282
ou,d {oo}
1) no, not; in direct questions expecting an affirmative answer
60
John 1:5
ου
84
John 1:8
ουκ
122
John 1:10
ουκ
132
John 1:11
ου
151
John 1:13
ουκ
280
John 1:20
ουκ
286
John 1:20
ουκ
300
John 1:21
ουκ
308
John 1:21
ου
357
John 1:25
ουκ
380
John 1:26
ουκ
387
John 1:27
ουκ
450
John 1:31
ουκ
483
John 1:33
ουκ
749
John 1:47
ουκ
871
John 2:3
ουκ
953
John 2:9
ουκ
1036
John 2:12
ου
1233
John 2:24
ουκ
1244
John 2:25
ου
1319
John 3:3
ου
1363
John 3:5
ου
1406
John 3:8
ουκ
1443
John 3:10
ου
1461
John 3:11
ου
1469
John 3:12
ου
1545
John 3:17
ου
1570
John 3:18
ου
1626
John 3:20
ουκ
1747
John 3:27
ου
1768
John 3:28
ουκ
1876
John 3:34
ου
1908
John 3:36
ουκ
1940
John 4:2
ουκ
2046
John 4:9
ου
2152
John 4:14
ου
2207
John 4:17
ουκ
2218
John 4:17
ουκ
2228
John 4:18
ουκ
2290
John 4:22
ουκ
2449
John 4:32
ουκ
2481
John 4:35
ουχ
2548
John 4:38
ουχ
2653
John 4:44
ουκ
2742
John 4:48
ου
2929
John 5:7
ουκ
2990
John 5:10
ουκ
3029
John 5:13
ουκ
3115
John 5:18
ου
3143
John 5:19
ου
3234
John 5:23
ου
3262
John 5:24
ουκ
3357
John 5:30
ου
3375
John 5:30
ου
3395
John 5:31
ουκ
3425
John 5:34
ου
3509
John 5:38
ουκ
3520
John 5:38
ου
3541
John 5:40
ου
3552
John 5:41
ου
3562
John 5:42
ουκ
3575
John 5:43
ου
3604
John 5:44
ου
3641
John 5:47
ου
3737
John 6:7
ουκ
3984
John 6:22
ουκ
3992
John 6:22
ου
4030
John 6:24
ουκ
4073
John 6:26
ουχ
4186
John 6:32
ου
4249
John 6:35
ου
4257
John 6:35
ου
4269
John 6:36
ου
4285
John 6:37
ου
4294
John 6:38
ουχ
4379
John 6:42
ουχ
4453
John 6:46
ουχ
4590
John 6:53
ουκ
4671
John 6:58
ου
4748
John 6:63
ουκ
4768
John 6:64
ου
4862
John 6:70
ουκ
4898
John 7:1
ου
4991
John 7:7
ου
5017
John 7:8
ουκ
5050
John 7:10
ου
5087
John 7:12
ου
5136
John 7:16
ουκ
5188
John 7:18
ουκ
5190
John 7:19
ου
5234
John 7:22
ουχ
5285
John 7:25
ουχ
5342
John 7:28
ουκ
5352
John 7:28
ουκ
5441
John 7:34
ουχ
5449
John 7:34
ου
5464
John 7:35
ουχ
5489
John 7:36
ουχ
5497
John 7:36
ου
5591
John 7:42
ουχ
5648
John 7:45
ουκ
5740
John 7:52
ουκ
5927
John 8:12
ου
5951
John 8:13
ουκ
5978
John 8:14
ουκ
5991
John 8:15
ου
6007
John 8:16
ουκ
6111
John 8:21
ου
6127
John 8:22
ου
6150
John 8:23
ουκ
6217
John 8:27
ουκ
6260
John 8:29
ουκ
6345
John 8:35
ου
6382
John 8:37
ου
6443
John 8:40
ουκ
6458
John 8:41
ου
6501
John 8:43
ου
6504
John 8:43
ου
6535
John 8:44
ουκ
6538
John 8:44
ουκ
6564
John 8:45
ου
6580
John 8:46
ου
6596
John 8:47
ουκ
6602
John 8:47
ουκ
6610
John 8:48
ου
6625
John 8:49
ουκ
6638
John 8:50
ου
6659
John 8:51
ου
6689
John 8:52
ου
6739
John 8:55
ουκ
6749
John 8:55
ουκ
6939
John 9:8
ουχ
7008
John 9:12
ουκ
7063
John 9:16
ουκ
7073
John 9:16
ου
7111
John 9:18
ουκ
7172
John 9:21
ουκ
7181
John 9:21
ουκ
7254
John 9:25
ουκ
7280
John 9:27
ουκ
7317
John 9:29
ουκ
7335
John 9:30
ουκ
7349
John 9:31
ουκ
7366
John 9:32
ουκ
7380
John 9:33
ουκ
7498
John 9:41
ουκ
7585
John 10:5
ου
7593
John 10:5
ουκ
7608
John 10:6
ουκ
7641
John 10:8
ουκ
7665
John 10:10
ουκ
7703
John 10:12
ουκ
7707
John 10:12
ουκ
7733
John 10:13
ου
7776
John 10:16
ουκ
7869
John 10:21
ουκ
7928
John 10:25
ου
7947
John 10:26
ου
7950
John 10:26
ουκ
7977
John 10:28
ου
7984
John 10:28
ουχ
8049
John 10:33
ου
8067
John 10:34
ουκ
8091
John 10:35
ου
8116
John 10:37
ου
8263
John 11:4
ουκ
8348
John 11:9
ου
8368
John 11:10
ουκ
8432
John 11:15
ουκ
8522
John 11:21
ουκ
8590
John 11:26
ου
8718
John 11:32
ουκ
8769
John 11:37
ουκ
8825
John 11:40
ουκ
8995
John 11:49
ουκ
9020
John 11:51
ουκ
9037
John 11:52
ουχ
9127
John 11:56
ου
9239
John 12:5
ουκ
9249
John 12:6
ουχ
9291
John 12:8
ου
9307
John 12:9
ου
9409
John 12:16
ουκ
9474
John 12:19
ουκ
9672
John 12:30
ου
9778
John 12:35
ουκ
9809
John 12:37
ουκ
9836
John 12:39
ουκ
9892
John 12:42
ουχ
9919
John 12:44
ου
9964
John 12:47
ου
9967
John 12:47
ου
10007
John 12:49
ουκ
10168
John 13:7
ουκ
10178
John 13:8
ου
10194
John 13:8
ουκ
10222
John 13:10
ουκ
10322
John 13:16
ουκ
10343
John 13:18
ου
10613
John 13:33
ου
10660
John 13:36
ου
10675
John 13:37
ου
10698
John 13:38
ου
10772
John 14:5
ουκ
10841
John 14:9
ουκ
10858
John 14:10
ου
10879
John 14:10
ου
10995
John 14:17
ου
10999
John 14:17
ου
11015
John 14:18
ουκ
11091
John 14:22
ουχ
11142
John 14:24
ου
11149
John 14:24
ουκ
11198
John 14:27
ου
11263
John 14:30
ουκ
11338
John 15:4
ου
11379
John 15:5
ου
11536
John 15:15
ουκ
11557
John 15:16
ουχ
11625
John 15:19
ουκ
11647
John 15:20
ουκ
11680
John 15:21
ουκ
11692
John 15:22
ουκ
11697
John 15:22
ουκ
11723
John 15:24
ουκ
11812
John 16:3
ουκ
11839
John 16:4
ουκ
11888
John 16:7
ουκ
11917
John 16:9
ου
11949
John 16:12
ου
11967
John 16:13
ου
12037
John 16:17
ου
12061
John 16:18
ουκ
12084
John 16:19
ου
12174
John 16:23
ουκ
12194
John 16:24
ουκ
12240
John 16:26
ου
12305
John 16:30
ου
12339
John 16:32
ουκ
12518
John 17:9
ου
12640
John 17:14
ουκ
12647
John 17:14
ουκ
12652
John 17:15
ουκ
12670
John 17:16
ουκ
12674
John 17:16
ουκ
12715
John 17:20
ου
12832
John 17:25
ουκ
13011
John 18:9
ουκ
13061
John 18:11
ου
13185
John 18:17
ουκ
13333
John 18:25
ουκ
13349
John 18:26
ουκ
13381
John 18:28
ουκ
13419
John 18:30
ουκ
13444
John 18:31
ουκ
13520
John 18:36
ουκ
13553
John 18:36
ουκ
13760
John 19:6
ουχ
13810
John 19:9
ουκ
13819
John 19:10
ου
13821
John 19:10
ουκ
13836
John 19:11
ουκ
13872
John 19:12
ουκ
13942
John 19:15
ουκ
14303
John 19:33
ου
14351
John 19:36
ου
14524
John 20:2
ουκ
14567
John 20:5
ου
14596
John 20:7
ου
14694
John 20:13
ουκ
14711
John 20:14
ουκ
14906
John 20:24
ουκ
14956
John 20:25
ου
15059
John 20:30
ουκ
15168
John 21:4
ου
15188
John 21:5
ου
15257
John 21:8
ου
15319
John 21:11
ουκ
15485
John 21:18
ου
15572
John 21:23
ουκ
15574
John 21:23
ουκ
15581
John 21:23
ουκ
200
oun,c {oon}
1) then, therefore, accordingly, consequently, these things being so
294
John 1:21
ουν
310
John 1:22
ουν
353
John 1:25
ουν
588
John 1:39
ουν
1127
John 2:18
ουν
1156
John 2:20
ουν
1184
John 2:22
ουν
1706
John 3:25
ουν
1803
John 3:29
ουν
1920
John 4:1
ουν
1963
John 4:5
ουν
1988
John 4:6
ουν
2029
John 4:9
ουν
2095
John 4:11
ουν
2392
John 4:28
ουν
2452
John 4:33
ουν
2584
John 4:40
ουν
2656
John 4:45
ουν
2682
John 4:46
ουν
2731
John 4:48
ουν
2794
John 4:52
ουν
2804
John 4:52
ουν
2815
John 4:53
ουν
2982
John 5:10
ουν
3107
John 5:18
ουν
3133
John 5:19
ουν
3697
John 6:5
ουν
3789
John 6:10
ουν
3797
John 6:11
ουν
3830
John 6:13
ουν
3847
John 6:14
ουν
3866
John 6:15
ουν
3924
John 6:19
ουν
3954
John 6:21
ουν
4024
John 6:24
ουν
4114
John 6:28
ουν
4144
John 6:30
ουν
4147
John 6:30
ουν
4178
John 6:32
ουν
4225
John 6:34
ουν
4361
John 6:41
ουν
4552
John 6:52
ουν
4568
John 6:53
ουν
4695
John 6:60
ουν
4730
John 6:62
ουν
4824
John 6:67
ουν
4921
John 7:3
ουν
4973
John 7:6
ουν
5057
John 7:11
ουν
5116
John 7:15
ουν
5127
John 7:16
ουν
5280
John 7:25
ουν
5324
John 7:28
ουν
5365
John 7:30
ουν
5423
John 7:33
ουν
5453
John 7:35
ουν
5563
John 7:40
ουν
5612
John 7:43
ουν
5634
John 7:45
ουν
5659
John 7:47
ουν
5812
John 8:5
ουν
5912
John 8:12
ουν
5940
John 8:13
ουν
6046
John 8:19
ουν
6093
John 8:21
ουν
6115
John 8:22
ουν
6157
John 8:24
ουν
6178
John 8:25
ουν
6225
John 8:28
ουν
6279
John 8:31
ουν
6360
John 8:36
ουν
6395
John 8:38
ουν
6453
John 8:41
ουν
6666
John 8:52
ουν
6780
John 8:57
ουν
6805
John 8:59
ουν
6920
John 9:7
ουν
6927
John 9:8
ουν
6964
John 9:10
ουν
6967
John 9:10
ουν
6997
John 9:11
ουν
7035
John 9:15
ουν
7058
John 9:16
ουν
7091
John 9:17
ουν
7113
John 9:18
ουν
7147
John 9:19
ουν
7151
John 9:20
ουν
7225
John 9:24
ουν
7249
John 9:25
ουν
7264
John 9:26
ουν
7616
John 10:7
ουν
7900
John 10:24
ουν
8150
John 10:39
ουν
8244
John 11:3
ουν
8295
John 11:6
ουν
8390
John 11:12
ουν
8417
John 11:14
ουν
8440
John 11:16
ουν
8455
John 11:17
ουν
8496
John 11:20
ουν
8512
John 11:21
ουν
8666
John 11:31
ουν
8698
John 11:32
ουν
8725
John 11:33
ουν
8757
John 11:36
ουν
8785
John 11:38
ουν
8837
John 11:41
ουν
8911
John 11:45
ουν
8942
John 11:47
ουν
9056
John 11:53
ουν
9064
John 11:54
ουν
9112
John 11:56
ουν
9152
John 12:1
ουν
9171
John 12:2
ουν
9190
John 12:3
ουν
9268
John 12:7
ουν
9295
John 12:9
ουν
9433
John 12:17
ουν
9467
John 12:19
ουν
9496
John 12:21
ουν
9643
John 12:28
ουν
9654
John 12:29
ουν
9715
John 12:34
ουν
9750
John 12:35
ουν
10033
John 12:50
ουν
10147
John 13:6
ουν
10255
John 13:12
ουν
10288
John 13:14
ουν
10448
John 13:24
ουν
10460
John 13:25
ουν
10487
John 13:26
ουν
10507
John 13:27
ουν
10552
John 13:30
ουν
10562
John 13:31
ουν
12022
John 16:17
ουν
12053
John 16:18
ουν
12146
John 16:22
ουν
12908
John 18:3
ουν
12931
John 18:4
ουν
12963
John 18:6
ουν
12976
John 18:7
ουν
12995
John 18:8
ουν
13017
John 18:10
ουν
13043
John 18:11
ουν
13066
John 18:12
ουν
13148
John 18:16
ουν
13166
John 18:17
ουν
13212
John 18:19
ουν
13302
John 18:24
ουν
13319
John 18:25
ουν
13359
John 18:27
ουν
13367
John 18:28
ουν
13394
John 18:29
ουν
13425
John 18:31
ουν
13462
John 18:33
ουν
13557
John 18:37
ουν
13634
John 18:39
ουν
13642
John 18:40
ουν
13656
John 19:1
ουν
13718
John 19:5
ουν
13737
John 19:6
ουν
13784
John 19:8
ουν
13814
John 19:10
ουν
13886
John 19:13
ουν
13925
John 19:15
ουν
13949
John 19:16
ουν
13956
John 19:16
ουν
14011
John 19:20
ουν
14036
John 19:21
ουν
14064
John 19:23
ουν
14096
John 19:24
ουν
14128
John 19:24
ουν
14157
John 19:26
ουν
14215
John 19:29
ουν
14226
John 19:30
ουν
14242
John 19:31
ουν
14277
John 19:32
ουν
14395
John 19:38
ουν
14421
John 19:40
ουν
14460
John 19:42
ουν
14499
John 20:2
ουν
14530
John 20:3
ουν
14571
John 20:6
ουν
14608
John 20:8
ουν
14636
John 20:10
ουν
14651
John 20:11
ουν
14809
John 20:19
ουν
14854
John 20:20
ουν
14861
John 20:21
ουν
14914
John 20:25
ουν
15047
John 20:30
ουν
15177
John 21:5
ουν
15205
John 21:6
ουν
15217
John 21:7
ουν
15231
John 21:7
ουν
15275
John 21:9
ουν
15300
John 21:11
ουν
15368
John 21:15
ουν
15533
John 21:21
ουν
15561
John 21:23
ουν
17
oude,d {oo-deh'}
1) but not, neither, nor, not even
33
John 1:3
ουδε
154
John 1:13
ουδε
158
John 1:13
ουδε
361
John 1:25
ουδε
363
John 1:25
ουδε
1751
John 3:27
ουδε
3207
John 5:22
ουδε
4033
John 6:24
ουδε
4964
John 7:5
ουδε
5900
John 8:11
ουδε
6486
John 8:42
ουδε
8998
John 11:50
ουδε
10329
John 13:16
ουδε
11002
John 14:17
ουδε
11351
John 15:4
ουδε
11816
John 16:3
ουδε
15627
John 21:25
ουδ
1
oudepote,d {oo-dep'-ot-eh}
1) never
5654
John 7:46
ουδεποτε
3
oudepw,d {oo-dep'-o}
1) not yet, not as yet
5558
John 7:39
ουδεπω
14455
John 19:41
ουδεπω
14624
John 20:9
ουδεπω
53
oudeiV,a {oo-dice'}
1) no one, nothing
239
John 1:18
ουδεις
1288
John 3:2
ουδεις
1479
John 3:13
ουδεις
1853
John 3:32
ουδεις
2381
John 4:27
ουδεις
3150
John 5:19
ουδεν
3212
John 5:22
ουδενα
3363
John 5:30
ουδεν
4411
John 6:44
ουδεις
4750
John 6:63
ουδεν
4794
John 6:65
ουδεις
4945
John 7:4
ουδεις
5092
John 7:13
ουδεις
5197
John 7:19
ουδεις
5296
John 7:26
ουδεν
5319
John 7:27
ουδεις
5369
John 7:30
ουδεις
5627
John 7:44
ουδεις
5888
John 8:10
ουδεις
5894
John 8:11
ουδεις
5993
John 8:15
ουδενα
6083
John 8:20
ουδεις
6244
John 8:28
ουδεν
6315
John 8:33
ουδενι
6722
John 8:54
ουδεν
6876
John 9:4
ουδεις
7383
John 9:33
ουδεν
7813
John 10:18
ουδεις
8002
John 10:29
ουδεις
8190
John 10:41
ουδεν
8997
John 11:49
ουδεν
9476
John 12:19
ουδεν
10517
John 13:28
ουδεις
10795
John 14:6
ουδεις
11265
John 14:30
ουδεν
11382
John 15:5
ουδεν
11507
John 15:13
ουδεις
11719
John 15:24
ουδεις
11853
John 16:5
ουδεις
12164
John 16:22
ουδεις
12176
John 16:23
ουδεν
12196
John 16:24
ουδεν
12297
John 16:29
ουδεμιαν
12594
John 17:12
ουδεις
13015
John 18:9
ουδενα
13252
John 18:20
ουδεν
13447
John 18:31
ουδενα
13617
John 18:38
ουδεμιαν
13712
John 19:4
ουδεμιαν
13841
John 19:11
ουδεμιαν
14456
John 19:41
ουδεις
15158
John 21:3
ουδεν
15329
John 21:12
ουδεις
12
ouketi,d {ook-et'-ee}
1) no longer, no more, no further
2613
John 4:42
ουκετι
4819
John 6:66
ουκετι
9066
John 11:54
ουκετι
11028
John 14:19
ουκετι
11249
John 14:30
ουκετι
11529
John 15:15
ουκετι
11930
John 16:10
ουκετι
12012
John 16:16
ουκετι
12131
John 16:21
ουκετι
12218
John 16:25
ουκετι
12546
John 17:11
ουκετι
15207
John 21:6
ουκετι
1
oukoun,c {ook-oon'}
1) not therefore
13561
John 18:37
ουκουν
18
ouranoV,n {oo-ran-os'}
1) the vaulted expanse of the sky with all things visible in it 1a) the universe, the world 1b) the aerial heavens or sky, the region where the clouds and the tempests gather, and where thunder and lightning are produced 1c) the sidereal or starry heavens 2) the region above the sidereal heavens, the seat of order of things eternal and consummately perfect where God dwells and other heavenly beings
477
John 1:32
ουρανου
815
John 1:51
ουρανον
1483
John 3:13
ουρανον
1489
John 3:13
ουρανου
1760
John 3:27
ουρανου
1838
John 3:31
ουρανου
4173
John 6:31
ουρανου
4194
John 6:32
ουρανου
4205
John 6:32
ουρανου
4218
John 6:33
ουρανου
4293
John 6:38
ουρανου
4376
John 6:41
ουρανου
4400
John 6:42
ουρανου
4503
John 6:50
ουρανου
4522
John 6:51
ουρανου
4669
John 6:58
ουρανου
9647
John 12:28
ουρανου
12377
John 17:1
ουρανον
45
palin,d {pal'-in}
1) anew, again 1a) renewal or repetition of the action 1b) again, anew 2) again, i.e. further, moreover 3) in turn, on the other hand
527
John 1:35
παλιν
1951
John 4:3
παλιν
2140
John 4:13
παλιν
2683
John 4:46
παλιν
2843
John 4:54
παλιν
3878
John 6:15
παλιν
5759
John 8:2
παλιν
5853
John 8:8
παλιν
5911
John 8:12
παλιν
6094
John 8:21
παλιν
7034
John 9:15
παλιν
7094
John 9:17
παλιν
7283
John 9:27
παλιν
7617
John 10:7
παλιν
7810
John 10:17
παλιν
7831
John 10:18
παλιν
7843
John 10:19
παλιν
8017
John 10:31
παλιν
8152
John 10:39
παλιν
8162
John 10:40
παλιν
8318
John 11:7
παλιν
8331
John 11:8
παλιν
8786
John 11:38
παλιν
9651
John 12:28
παλιν
9840
John 12:39
παλιν
10267
John 13:12
παλιν
10747
John 14:3
παλιν
12016
John 16:16
παλιν
12041
John 16:17
παλιν
12088
John 16:19
παλιν
12151
John 16:22
παλιν
12277
John 16:28
παλιν
12975
John 18:7
παλιν
13358
John 18:27
παλιν
13463
John 18:33
παλιν
13608
John 18:38
παλιν
13643
John 18:40
παλιν
13697
John 19:4
παλιν
13798
John 19:9
παλιν
14355
John 19:37
παλιν
14637
John 20:10
παλιν
14865
John 20:21
παλιν
14963
John 20:26
παλιν
15093
John 21:1
παλιν
15399
John 21:16
παλιν
7
pantote,d {pan'-tot-eh}
1) at all times, always, ever
4229
John 6:34
παντοτε
4988
John 7:6
παντοτε
6270
John 8:29
παντοτε
8859
John 11:42
παντοτε
9285
John 12:8
παντοτε
9292
John 12:8
παντοτε
13235
John 18:20
παντοτε
2
pareimi,v {par'-i-mee}
1) to be by, be at hand, to have arrived, to be present 2) to be ready, in store, at command
4982
John 7:6
παρεστιν
8632
John 11:28
παρεστιν
10
pasca,n {pas'-khah}
1) the paschal sacrifice (which was accustomed to be offered for the people's deliverance of old from Egypt) 2) the paschal lamb, i.e. the lamb the Israelites were accustomed to slay and eat on the fourteenth day of the month of Nisan (the first month of their year) in memory of the day on which their fathers, preparing to depart from Egypt, were bidden by God to slay and eat a lamb, and to sprinkle their door posts with its blood, that the destroying angel, seeing the blood, might pass over their dwellings; Christ crucified is likened to the slain paschal lamb 3) the paschal supper 4) the paschal feast, the feast of the Passover, extending from the 14th to the 20th day of the month Nisan
1043
John 2:13
πασχα
1214
John 2:23
πασχα
3691
John 6:4
πασχα
9094
John 11:55
πασχα
9107
John 11:55
πασχα
9158
John 12:1
πασχα
10048
John 13:1
πασχα
13392
John 18:28
πασχα
13632
John 18:39
πασχα
13911
John 19:14
πασχα
65
paV,a {pas}
1) individually 1a) each, every, any, all, the whole, everyone, all things, everything 2) collectively 2a) some of all types
25
John 1:3
παντα
80
John 1:7
παντες
102
John 1:9
παντα
217
John 1:16
παντες
973
John 2:10
πας
1073
John 2:15
παντας
1241
John 2:24
παντας
1415
John 3:8
πας
1512
John 3:15
πας
1534
John 3:16
πας
1617
John 3:20
πας
1739
John 3:26
παντες
1819
John 3:31
παντων
1841
John 3:31
παντων
1889
John 3:35
παντα
2132
John 4:13
πας
2413
John 4:29
παντα
2580
John 4:39
παντα
2665
John 4:45
παντα
3176
John 5:20
παντα
3216
John 5:22
πασαν
3221
John 5:23
παντες
3331
John 5:28
παντες
4271
John 6:37
παν
4316
John 6:39
παν
4340
John 6:40
πας
4439
John 6:45
παντες
4442
John 6:45
πας
5225
John 7:21
παντες
5765
John 8:2
πας
6333
John 8:34
πας
7568
John 10:4
παντα
7631
John 10:8
παντες
7998
John 10:29
παντων
8191
John 10:41
παντα
8583
John 11:26
πας
8964
John 11:48
παντες
9702
John 12:32
παντας
9943
John 12:46
πας
10095
John 13:3
παντα
10240
John 13:10
παντες
10251
John 13:11
παντες
10345
John 13:18
παντων
10638
John 13:35
παντες
11181
John 14:26
παντα
11185
John 14:26
παντα
11299
John 15:2
παν
11309
John 15:2
παν
11548
John 15:15
παντα
11671
John 15:21
παντα
11799
John 16:2
πας
11966
John 16:13
παση
11992
John 16:15
παντα
12303
John 16:30
παντα
12396
John 17:2
πασης
12399
John 17:2
παν
12483
John 17:7
παντα
12534
John 17:10
παντα
12733
John 17:21
παντες
12933
John 18:4
παντα
13244
John 18:20
παντες
13588
John 18:37
πας
13877
John 19:12
πας
14202
John 19:28
παντα
15442
John 21:17
παντα
1
paiw,v {pah'-yo}
1) to strike, smite 2) to sting (to strike or wound with a sting)
13024
John 18:10
επαισεν
1
paiV,n {paheece}
1) a child, boy or girl 1a) infants, children 2) servant, slave 2a) an attendant, servant, spec. a king's attendant, minister
2790
John 4:51
παις
1
paidarion,n {pahee-dar'-ee-on}
1) little boy, a lad
3758
John 6:9
παιδαριον
3
paidion,n {pahee-dee'-on}
1) a young child, a little boy, a little girl 1a) infants 1b) children, little ones 1c) an infant 1c1) of a (male) child just recently born 1d) of a more advanced child; of a mature child; 1e) metaph. children (like children) in intellect
2755
John 4:49
παιδιον
12130
John 16:21
παιδιον
15181
John 21:5
παιδια
1
paidiskh,n {pahee-dis'-kay}
1) a young girl, damsel 2) a maid-servant, a young female slave 2a) a maid servant who has charge of the door
13170
John 18:17
παιδισκη
35
para,p {par-ah'}
1) from, of at, by, besides, near
65
John 1:6
παρα
183
John 1:14
παρα
594
John 1:39
παρ
616
John 1:40
παρα
2039
John 4:9
παρ
2593
John 4:40
παρ
2797
John 4:52
παρ
3426
John 5:34
παρα
3550
John 5:41
παρα
3593
John 5:44
παρα
3600
John 5:44
παρα
4445
John 6:45
παρα
4463
John 6:46
παρα
5358
John 7:29
παρ
5715
John 7:51
παρ
6210
John 8:26
παρ
6389
John 8:38
παρα
6398
John 8:38
παρα
6438
John 8:40
παρα
7066
John 9:16
παρα
7378
John 9:33
παρα
7838
John 10:18
παρα
11008
John 14:17
παρ
11132
John 14:23
παρ
11160
John 14:25
παρ
11551
John 15:15
παρα
11760
John 15:26
παρα
11768
John 15:26
παρα
12264
John 16:27
παρα
12269
John 16:28
παρα
12445
John 17:5
παρα
12456
John 17:5
παρα
12487
John 17:7
παρα
12505
John 17:8
παρα
14134
John 19:25
παρα
1
paragw,v {par-ag'-o}
1) pass by 1a) to lead past, lead by 1b) to lead aside, mislead 1b1) to lead away 1c) to lead to 1c1) to lead forth, bring forward 2) to pass by, go past 2a) to depart, go away 3) metaph. disappear
6820
John 9:1
παραγων
4
paraklhtoV,n {par-ak'-lay-tos}
1) summoned, called to one's side, esp. called to one's aid 1a) one who pleads another's cause before a judge, a pleader, counsel for defense, legal assistant, an advocate 1b) one who pleads another's cause with one, an intercessor 1b1) of Christ in his exaltation at God's right hand, pleading with God the Father for the pardon of our sins 1c) in the widest sense, a helper, succourer, aider, assistant 1c1) of the Holy Spirit destined to take the place of Christ with the apostles (after his ascension to the Father), to lead them to a deeper knowledge of the gospel truth, and give them divine strength needed to enable them to undergo trials and persecutions on behalf of the divine kingdom
10978
John 14:16
παρακλητον
11165
John 14:26
παρακλητος
11755
John 15:26
παρακλητος
11887
John 16:7
παρακλητος
15
paradidwmi,v {par-ad-id'-o-mee}
1) to give into the hands (of another) 2) to give over into (one's) power or use 2a) to deliver to one something to keep, use, take care of, manage 2b) to deliver up one to custody, to be judged, condemned, punished, scourged, tormented, put to death 2c) to deliver up treacherously 2c1) by betrayal to cause one to be taken 2c2) to deliver one to be taught, moulded 3) to commit, to commend 4) to deliver verbally 4a) commands, rites 4b) to deliver by narrating, to report 5) to permit allow 5a) when the fruit will allow that is when its ripeness permits 5b) gives itself up, presents itself
4785
John 6:64
παραδωσων
4883
John 6:71
παραδιδοναι
9233
John 12:4
παραδιδοναι
10088
John 13:2
παραδοι
10244
John 13:11
παραδιδοντα
10420
John 13:21
παραδωσει
12894
John 18:2
παραδιδους
12958
John 18:5
παραδιδους
13422
John 18:30
παρεδωκαμεν
13509
John 18:35
παρεδωκαν
13544
John 18:36
παραδοθω
13851
John 19:11
παραδους
13950
John 19:16
παρεδωκεν
14238
John 19:30
παρεδωκεν
15530
John 21:20
παραδιδους
2
paraginomai,v {par-ag-in'-om-ahee}
1) to be present, to come near, approach 2) to come forth, make one's public appearance
1693
John 3:23
παρεγινοντο
5760
John 8:2
παρεγενετο
2
parakuptw,v {par-ak-oop'-to}
1) to stoop to a thing in order to look at it 2) to look at with head bowed forward 3) to look into with the body bent 4) to stoop and look into 5) metaph. to look carefully into, inspect curiously 5a) of one who would become acquainted with something
14562
John 20:5
παρακυψας
14653
John 20:11
παρεκυψεν
3
paralambanw,v {par-al-am-ban'-o}
1) to take to, to take with one's self, to join to one's self 1a) an associate, a companion 1b) metaph. 1b1) to accept or acknowledge one to be such as he professes to be 1b2) not to reject, not to withhold obedience 2) to receive something transmitted 2a) an office to be discharged 2b) to receive with the mind 2b1) by oral transmission: of the authors from whom the tradition proceeds 2b2) by the narrating to others, by instruction of teachers (used of disciples)
133
John 1:11
παρελαβον
10750
John 14:3
παραλημψομαι
13955
John 19:16
παρελαβον
2
paramuqeomai,v {par-am-oo-theh'-om-ahee}
1) to speak to, address one, whether by way of admonition and incentive, or to calm and console 1a) to encourage, console
8490
John 11:19
παραμυθησωνται
8676
John 11:31
παραμυθουμενοι
3
paraskeuh,n {par-ask-yoo-ay'}
1) a making ready, preparation, equipping 2) that which is prepared, equipment 3) in the NT in a Jewish sense, the day of preparation 3a) the day on which the Jews made necessary preparation to celebrate a sabbath or a feast
13909
John 19:14
παρασκευη
14245
John 19:31
παρασκευη
14463
John 19:42
παρασκευην
2
paristhmi,v {par-is'-tay-mee}
1) to place beside or near 1a) to set at hand 1a1) to present 1a2) to proffer 1a3) to provide 1a4) to place a person or thing at one's disposal 1a5) to present a person for another to see and question 1a6) to present or show 1a7) to bring to, bring near 1a8) metaph. i.e to bring into one's fellowship or intimacy 1b) to present (show) by argument, to prove 2) to stand beside, stand by or near, to be at hand, be present 2a) to stand by 2a1) to stand beside one, a bystander 2b) to appear 2c) to be at hand, stand ready 2d) to stand by to help, to succour 2e) to be present 2e1) to have come 2e2) of time
13273
John 18:22
παρεστηκως
14164
John 19:26
παρεστωτα
4
paroimia,n {par-oy-mee'-ah}
1) a saying out of the usual course or deviating from the usual manner of speaking 1a) a current or trite saying, a proverb 2) any dark saying which shadows forth some didactic truth 2a) esp. a symbolic or figurative saying 2b) speech or discourse in which a thing is illustrated by the use of similes and comparisons 2c) an allegory 2c1) extended and elaborate metaphor
7601
John 10:6
παροιμιαν
12212
John 16:25
παροιμιαις
12220
John 16:25
παροιμιαις
12296
John 16:29
παροιμιαν
9
freedom in speaking, unreservedness in speech
openly, frankly, i.e without concealment
without ambiguity or circumlocution
without the use of figures and comparisons
free and fearless confidence, cheerful courage, boldness, assurance
the deportment by which one becomes conspicuous or secures publicity
4955
John 7:4
παρρησια
5094
John 7:13
παρρησια
5293
John 7:26
παρρησια
7920
John 10:24
παρρησια
8422
John 11:14
παρρησια
9067
John 11:54
παρρησια
12224
John 16:25
παρρησια
12293
John 16:29
παρρησια
13230
John 18:20
παρρησια